२०१११०३१

बृहत्‌ शब्दपर्याय संग्रह-२०१११०३१ (अकारविल्हे)

अकारविल्हे रचलेले मूळ इंग्रजी शब्दांचे मराठी शब्दपर्याय

अक्र मराठी शब्दपर्याय मूळ इंग्रजी शब्द

१ अंक-संगणक Laptop
२ अंकित, अंकीय Digital
३ अंकीय, सांख्य, सांख्यिक, संख्यीय Numeric
४ अंगभूत Intrinsic
५ अंगभूत, आपोआप, नेहमीचे Default
६ अंगाई गीत Lullaby
७ अंगुष्टमुळाश्रित धमनी Radial Artery
८ अंडाकृती जाळीची चेंडूफळी Racquet
९ अंडे उबवणे, सांभाळणे, जपणे चिंता करणे, च्यावर विचार करणे Brooding
१० अंतःप्रेरणा, अंतःप्रेरित Intuition
११ अंतर Distance
१२ अंतर-आण्विक Sub-nuclear
१३ अंतरप्राकल Endoplasm
१४ अंतर्गत-ज्वलन-शक्तियंत्र Internal combustion engine
१५ अंतर्त्वचा, अंतर्गत पृष्ठभागांवरील रक्तरस स्त्रवणारे पातळ अस्तर Endothelium
१६ अंतर्भूत घटक Constituent
१७ अंतर्मुख Introvert
१८ अंतस्थ कारणांमुळे निर्माण झालेले औदासिन्य. अंतर्स्फूर्त. Endogenous
१९ अंतिम स्थानक Terminus
२० अंत्य परिरक्षक End Shield
२१ अंधारखोल्या Darkrooms
२२ अंधारलेला Bleak
२३ अंमलदार, जल्लाद Executioner
२४ अंश Degree
२५ अंश, भाग, हिस्सा Fraction
२६ अकर्मक औषध, वैद्यकीय संशोधनात वापरले जाणारे, औषधाचा आभास निर्माण करणारे निष्क्रिय द्रव्य, उपचार घेत असल्याचे केवळ समाधान Placebo
२७ अकार्यक्षम केलेला Disabled
२८ अक्षय्यता Conservation
२९ अक्षरसंच Charset
३० अक्षर-साचा Font
३१ अक्षवलन, डोल Nutation
३२ अक्ष-संदर्भ Co-ordinates
३३ अक्षीय ओघ Axial Flux
३४ अगणित, मोठी संख्या, दहा हजार Myriad
३५ अगत्यशील Warm
३६ अग्निरथ गमनागमन भयसूचक रक्तवर्णलोहपट्टीका, संकेत Signal
३७ अग्र, ध्रुव Pole
३८ अग्रक्रम, प्राधान्यक्रम, प्राथमिकता Priority
३९ अग्रदूत, पूर्वी येणारे, असणारे Precursor
४० अग्रमाग Early detection
४१ अग्रेसर, पुढारलेला Vanguard
४२ अचूक, बिनचूक Accurate
४३ अचूकता Accuracy
४४ अचेतनता Gangrene
४५ अजमावणे, अदमास घेणे Assess
४६ अजाणतेपणी Unwittingly
४७ अज्ञात अवस्थेबाबतचे, उपलब्ध माहितीवरून केलेले अनुमान Extrapolation
४८ अडखळत Bumbling
४९ अडथळे, ठोकळे, अडवून टाकतो Blocks
५० अणुक्रमांक Atomic Number
५१ अणुगर्भ, अणुकेंद्रक Nucleus
५२ अणुगर्भक Nucleon
५३ अणू-प्रारूप Atom model
५४ अतार्किकता, अतर्क्य अवस्था, विरोधाभास Paradox
५५ अतिक्रांतिक Supercritical
५६ अतितप्त Super heated
५७ अतितप्त द्रव Superheated liquids
५८ अति-तुकडे Hyper fragments
५९ अतिनव (तारे) Super novae
६० अतिप्रगत Highly advanced
६१ अतिमहत्त्वाचे, निर्वाणीचे Crucial
६२ अतिरिक्त Additional
६३ अतिरिक्त Extra
६४ अतिरेकी, वेडा, विक्षिप्त Crack pot
६५ अति-वर्धित Highly magnified
६६ अतिव्याप्ती, परस्परांस झाकोळून टाकणे Overlap
६७ अतिशय, जास्तीचा, अतिरेकी Excessive
६८ अतिसावघ Meticulous
६९ अतिसूक्ष्म संरचना Hyperfine structure
७० अतिसूक्ष्म, सूक्ष्मतम Diminutive
७१ अतिसूक्ष्मदर्शक Super-microscope
७२ अतिस्फुरण Hyper phosphorescence
७३ अत्यंत धोकादायक दुश्चिन्ह, अपशकून Ominous
७४ अत्यंत व्यस्त, मग्न, वाहिलेला, समर्पित, भारलेला Obsessed
७५ अत्याधुनिक Ultra-modern
७६ अद्यतन, हल्लीचा Present day
७७ अधिक किंमत करणे Overestimate
७८ अधिकार Authority
७९ अधिकारपत्रे, विश्वासार्हता Credentials
८० अधिगृहित प्रतिकारक्षमता कमतरता लक्षण AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)
८१ अधिदैवत, बुद्धीवैभव, अत्यंत बुद्धीमान मनुष्य, द्रष्टा, विद्वान Genius
८२ अधिरोपण, स्थितीवर स्वार करणे Super positioning
८३ अधोगती Decudence
८४ अधोजत्रुक, प्रगण्ड, बाहूमधील, बाहुचा, बाहुसारखा Brachial
८५ अधोरेखित करणे Emphasize
८६ अनंत गुणक गुणकांश Infinite Multiplication Factor
८७ अनन्य, एकमेव Unique
८८ अनपेक्षित लाभ Windfall profit
८९ अनाकलनीय Abstruse
९० अनावरक, अनावरण करणे, अनावृत्त करणे, उघडे करणे Stripping
९१ अनियमित हृदयस्पंदन Arterial fibrillation
९२ अनियमित हृदयस्पंदन, विसंगत हृदयस्पंदन Arrhythmia
९३ अनिर्णयाक, अनिश्चित Ambivalent
९४ अनिवार्य, दुर्धर, हट्टी, कह्यात न राहणारा Intractable
९५ अनिश्चित Uncertain
९६ अनिश्चित स्वरूपाच्या Erratic
९७ अनिश्चितता Quandary
९८ अनुक्रमांक Ordinal number
९९ अनुज्ञेय, अनुज्ञप्त Permissible
१०० अनुनाद Resonance
१०१ अनुनादानुकूलन Tuning
१०२ अनुनादी Resonant
१०३ अनुनादी क्षेत्र Resonance region
१०४ अनुनादी पोकळी Resonant cavity
१०५ अनुनादी सुटका Resonance Escape
१०६ अनुभवजन्य, प्रत्यक्षावर आधारित Empirical
१०७ अनुभूती Empathy
१०८ अनुमती देणे, परवानगी देणे Allow
१०९ अनुमान Anticipation
११० अनुमान, अंदाज, ठोकताळा Estimate
१११ अनुमान, नोंद Observation
११२ अनुमानित Estimated
११३ अनुवाद करणे, समजावणे Interpret
११४ अनुवाद, समाकलन, स्पष्टीकरण, अर्थ लावणे, विशद करणे Interpretation
११५ अनुवाद, स्थानांतर, स्थलांतर, भाषांतर Translation
११६ अनुषंगिक, सुसंगत, संबंधित Relevant
११७ अनुसरणे Follow
११८ अनेक घटनांची नोंद Many exposures
११९ अनेकतेतून एकतेकडे जाणारा Converging
१२० अनैसर्गिक पीछेहाट, अपयश, गंभीर विदारक माघार Whammy
१२१ अनैसर्गिकरीत्या चिडखोर Grumpy
१२२ अन्ननलिकेच्या बाजूचा पोटाचा, छातीचा प्रदेश Haital hernia
१२३ अन्यायाने पेटून उठलेला Indignant
१२४ अन्योन्यक्रिया, परस्पर-संबंधन-अभिक्रिया Interaction
१२५ अपकर्षण Repulsion
१२६ अपकेंद्री, केंद्रापसारी Centrifugal
१२७ अपघात, दुर्घटना Accident
१२८ अपत्य Child
१२९ अपमान, उपमर्द, हेटाळणी, मानहानी, हानी Insult
१३० अपमानास्पद वागणूक, निंदाव्यंजक उल्लेख, कमी लेखणे Slur
१३१ अपरिवर्तन Modulation
१३२ अपव्यय Wastage
१३३ अपसामान्य, विकृत, अपवादात्मक, अवाजवी Abnormal
१३४ अपसारण, विकेंद्रीकरण, विचलित होणे, विचलन Divergence
१३५ अपास्त, अतिवलय Hyperbola
१३६ अपुरा रक्तपुरवठा Ischemia
१३७ अपुरी, त्रोटक, आखूड Skimpy
१३८ अपूर्णमिती Fractals
१३९ अपेक्षाभंग Disappointment
१४० अप्रकाशित, सुरस, विस्मयकारक, चटकदार Anecdotal
१४१ अप्रत्यास्थ Inelastic
१४२ अब्ज, शंभर कोटी Billion
१४३ अभिकलन Computation
१४४ अभिकल्पन एकस्व Design patent
१४५ अभिकल्पन, संकल्पन Design
१४६ अभिकेंद्री, केंद्राकर्षी Centripetal
१४७ अभिक्रिया, प्रतिक्रिया Reaction
१४८ अभिक्रियाशीलता, प्रतिक्रियाशीलता Reactivity
१४९ अभिक्रियाशीलतेचा पोकळी गुणक Void Coefficient of Reactivity
१५० अभिमान Vanity
१५१ अभियांत्रिकी Engineering
१५२ अभिरत होणे, परस्पर संपर्क साधणे Interact
१५३ अभिव्यक्ती, प्रकटन Representation
१५४ अभिसरण Convection
१५५ अभेद्य, अप्रवेश्य, अनुल्लंघनीयImpermeable
१५६ अभ्यागताचे ठिकाण नोंदक Visitor location register
१५७ अभ्यास, अध्ययन, स्वाध्याय Study
१५८ अमर्याद Unlimited
१५९ अमेरिकन अभिनेता (१९०८-१९९७) जो नीतीमान नायकाच्या भूमिका करे Jimmy Steward
१६० अमेरिकेचे संयुक्त गणराज्य USA
१६१ अमेरिकेतील विख्यात वाहिनी स्वच्छता सेवादाता Roto Rooter
१६२ अयनगती Precession
१६३ अयशस्वी ठरलेला Failed
१६४ अयोग्य, अस्थानी Unseemly
१६५ अराजक, अनागोंदी Treason
१६६ अर्ध-आवर्तन, अर्धा फेरा Half-cycle
१६७ अर्धप्रकाशित Tran luminous
१६८ अर्धबेशुद्धावस्था Stupor
१६९ अर्बुद, गळू, ग्रंथी, गांठ, असामान्य, अनियंत्रित, प्रगतीशील, उतींची वाढ Tumor
१७० अलगद, सौम्यपणे Gently
१७१ अलुफ, नामानिराळा, त्रयस्थ, तिर्‍हाईत, बेदखल Challant
१७२ अल्पजीवी Evanescent
१७३ अवकाशावर्तनक Cosmotron
१७४ अवकाशीय Helio
१७५ अवक्षेप Precipitate
१७६ अवगुंठित Impregnated
१७७ अवघड, कठीण Formidable
१७८ अवजड, धिप्पाड, दणकट Burly
१७९ अवटूग्रंथीसोबतच्या ४ ग्रंथींपैकी एक Parathyroid gland
१८० अवधान Consideration
१८१ अवनतवेधी, अधोलक्षी Downward
१८२ अवनतीकारक, अधोगतीकारक, र्‍हासकारक, अपकर्षक, स्खलनशील Degenerative
१८३ अवमंदक किरणोत्सार Bremsstralung
१८४ अवमान, उपहास Flout
१८५ अवरोधक Resistor
१८६ अवलंबिणे, पत्करणे Adopt
१८७ अवलक्षण, भविष्यवेध, अशुभशकून, दुर्गती, अरिष्टसूचक लक्षण Portent
१८८ अवशोषण Absorption
१८९ अवशोषण गुणकांश Absorption coefficient
१९० अवशोषणे Absorb
१९१ अवसादकाल Expiry date
१९२ अवस्था, दैना, दशा Plight
१९३ अवांछित Spurious
१९४ अवाढव्य, अजस्त्र Huge
१९५ अविद्राव्य मिश्रण Emulsion
१९६ अविरत शक्तिस्त्रोत UPS-Un-Interrupted-Power supply
१९७ अविरतपणे Relentlessly
१९८ अविवेकीपणा, बुद्धिविपर्यास Absurdities
१९९ अविश्रांत, अविरत Restless
२०० अविश्वासाने, प्रश्नार्थक नजरेने Askance
२०१ अवैध Invalid
२०२ अव्यक्त, अस्पष्ट, अस्फूट, चोरणे, संक्षेप करणे Abstract
२०३ असंगती, विसंगती, रीतिभंग, विक्षेप Anomaly
२०४ असामान्य, अलौकिक, विरळा, उमार्गगामी, वाईट चालीचा Aberrant
२०५ असे विधान करता येईल की It may be argued that
२०६ अस्तर Liner
२०७ अस्थायी, प्रस्तावरूपे Tentatively
२०८ अस्थिघनताक्षय, अस्थिसच्छिद्रता Osteoporosis
२०९ अस्थिजनक पेशी Osteoblasts
२१० अस्थिबंधपेशी Chondrocytes
२११ अस्थिमज्जा Bone marrow
२१२ अस्थिरता, खळखळ, खळबळ Turbulence
२१३ अस्वस्थ होणे Upset
२१४ अस्वस्थ, भयभीत Nervous
२१५ अस्वस्थ, विमनस्क, तणावाखालील Jittery
२१६ अस्वस्थता Malaise
२१७ अस्वस्थता, त्रास, अवघडलेपणा Discomfort
२१८ अहंगंड Superiority complex
२१९ अहवाल Report
२२० अहित, नुकसान, अपाय, हानी Disservice
२२१ आंतडे, आंत्र Gut
२२२ आंतर खंन्डीय भूचाल Continental drift
२२३ आंतर-उतरणीचा कोन Angle-of-banking
२२४ आंतरजाल शिष्टाचार Internet Protocol
२२५ आंतरपंथीय Inter-denominational
२२६ आंदोलक Oscillator
२२७ आंशिक Partial
२२८ आंशिक उर्ध्वपातन, आंशिक-उत्कलन-शमन Fractional distillation
२२९ आंशिकीकरण स्तंभ Fractionation column
२३० आकर्षण बल Attraction Force
२३१ आकष, आकुंचन Spasm
२३२ आकार Shape
२३३ आकारमान Size
२३४ आकाशगंगा Galaxy
२३५ आकुंचन, संकोच Systole
२३६ आकृती Figure
२३७ आक्रमक Aggressive
२३८ आखाडा, कार्यक्षेत्र, मैदान Arena
२३९ आघात Blow
२४० आघात, धक्का Trauma
२४१ आचारैक्यसाधक, धर्मैक्यसाधक, धार्मिक Ecumenical
२४२ आजारपण Illness
२४३ आज्ञा Command
२४४ आढा, तुळई, वासा, शलाका, तुळई Beam
२४५ आणि त्यापाठचे सर्व Et seq
२४६ आणीबाणी Emergency
२४७ आण्विक वस्तुमान एकक Atomic Mass Unit
२४८ आत Inside
२४९ आत सोडणे, शिरवणे Infuse
२५० आतडयातील Gastrointestinal
२५१ आत्मभान Self realization
२५२ आत्मा Spirit
२५३ आदराने पाहणे, धाकाने पाहणे Revered
२५४ आदर्श, नमुन्याचा, प्रतिमा, सांचा, कित्ता, घडणे, आकार देणे, बनवणे, प्रारूप Model
२५५ आदी, प्रथम, मूळचा, अस्सल Primordial
२५६ आधार, निकष, उपपत्ती, कार्यकारणभाव Rationale
२५७ आधारभूत Basic
२५८ आधुनिक Modern
२५९ आनंद मानणे, समाधान मानणे Relish
२६० आनंदी, चैनी, रंगेल, समलिंगी Gay
२६१ आनुकंपिक मज्जासंस्था/ मज्जाप्रणाली Sympathetic Nervous System
२६२ आनुवंशिकी, अनुवंशिकता, सजीवाचे गुणधर्म पुढल्या पिढीत संक्रमित होणे Heredity
२६३ आनुषंगिक, त्या संदर्भातील, त्याबाबतीतला Pertinent
२६४ आनुषंगिकतः सिद्ध होणारी गोष्ट, उपसिद्धांत Corollary
२६५ आपाती, येता Incident
२६६ आपात्कालिन गर्भ शीतन प्रणाली Emergency Core Cooling System
२६७ आपोआप, स्वयंचलित रीतीने Automatically
२६८ आभासी, नकली Pseudo
२६९ आयतन मापांक Bulk-modulus
२७० आयाम, मिती Dimension
२७१ आयामवृद्धी, लांबी (रुंदी, उंची) तील वाढ Strain
२७२ आयुष्यमान Longevity
२७३ आर Spoke
२७४ आराखडा, जुळणी, आकृतीरेखन Configuration
२७५ आराखडा, तर्जुमा, छाप, तर्‍हा, ढाचा, ढब, आकृतीबंध, ठसा, साचा, प्रारूप Pattern
२७६ आराखडा, प्रारूप Proforma
२७७ आराखडा, रचना, संरचना Scheme
२७८ आराम, मोकळेपणा Comfort
२७९ आरेखीय, आलेखीय Graphical
२८० आरोग्य Health
२८१ आरोग्यकेंद्र Clinic
२८२ आरोग्य-साधक-संघ Health Club
२८३ आरोग्याबाबत सावध/सतर्क असलेले Health nuts
२८४ आरोहित्र Step-up transformer
२८५ आर्थिक Economic
२८६ आलेख Graph
२८७ आवरण Containment
२८८ आवरण Membrane
२८९ आवर्तक त्वरक Cyclic accelerators
२९० आवर्तकाल, कालावधी, मुदत Period
२९१ आवर्तनक Cyclotron
२९२ आवर्ती, लयबद्ध Harmonic
२९३ आवश्यक Essential
२९४ आवश्यक संमिश्र सेंद्रिय आम्लांचा कुठलाही गट जो सर्वच सजीव पेशींमधे असतो Nucleic acid
२९५ आविष्करण Manifestation
२९६ आविष्करण, घटना, प्रकरण Incidence
२९७ आविष्कार, घटना, विधी Phenomenon
२९८ आवृत्ती काल Periodic-time
२९९ आवेग Surge
३०० आश्चर्यजनक Surprising
३०१ आश्रय देणे Patronize
३०२ आश्वस्त करणे Reassure
३०३ आसाभोवती फिरणे Swivel
३०४ आस्वाद्य Enjoyable
३०५ आहार, आहार नियमन Diet
३०६ आहारी जाण्यायोग्य, वशीकरणानुकूल Susceptible
३०७ इंधन Fuel
३०८ इंधन प्रसार प्रतिरोधक करार Non-proliferation treaty (NPT)
३०९ इंधनयुक्तक, हवा व इंधनवायूचे योग्य मिश्रण करणारी यंत्रणा Carburetor
३१० इ.डी.टी.ए.- इथिलीन डाय-अमाईन टेट्रा-ऍसिटिक आम्ल E.D.T.A.- Ethylene Diamine Tetra acetic Acid
३११ इजा Injury
३१२ इटालियन मुळाच्या माणसाकरता वापरले जाणारे निंदाव्यंजक संबोधन Wop
३१३ इतिहास History
३१४ इयत्ता, दर्जा, गुणवत्ता Standard (n)
३१५ ईश्वरी,पवित्र, अत्यंत सुंदर, स्वर्गीय Divine
३१६ उंची Height
३१७ उकळते पाणी Boiling Water
३१८ उग्र, सपक, कठोर, वाईट चवीचा Austere
३१९ उघड होणे, समजून येणे Reveal
३२० उच्च वारंवारता High frequency
३२१ उच्चतम, सर्वोच्च, उत्तम, सर्वोत्तम, सर Super
३२२ उजळणे, चेतवणे, पेटवणे Trigger
३२३ उजवी हृदय धमनी Right Coronary Artery (RCA)
३२४ उजवीकडून पाठीमागे वळणे About face
३२५ उठाठेवयंत्र Derrick
३२६ उठाठेवयंत्र, कप्पी व दोर यंत्रणा, चक्री Winch
३२७ उडता-ठिपका-चित्रांकक Flying spot digitizer
३२८ उड्डाण-काळ Time of flight
३२९ उणीव, छिद्र Hole
३३० उतरंडीचा, पायर्‍या-पायर्‍यांचा, धबधबा Cascade
३३१ उतरती/ते/ता Descending
३३२ उतार नलिका Down comer
३३३ उतींच्या स्थानिक क्षेत्राचा प्राणवायूअभावी झालेला मृत्यू. रोधगलन. Infarction
३३४ उतींना झालेली इजा, विशेषतः जखम न होता झालेली Contusion
३३५ उत्कलन बिंदू Boiling point
३३६ उत्क्रांती Evolution
३३७ उत्तम खपाचा Best Selling
३३८ उत्तरीय तपासणी Post Mortem Inspection
३३९ उत्तरोपसर्ग Suffix
३४० उत्तेजके Stimulants
३४१ उत्तेजित होणे Arouse
३४२ उत्पन्न होऊ लागलेले, उदयोन्मुख Nascent
३४३ उत्पादन, उत्पन्न, उपज Production
३४४ उत्पादनक्षमता, उत्पादकता Productivity
३४५ उत्प्रेरक Catalyst
३४६ उत्सर्जन Emission
३४७ उत्साही व सक्रिय, उत्स्फूर्त Vivacious
३४८ उत्सुक Anxious
३४९ उत्सुक, लोभी, हावरा Avid
३५० उत्सुकतापूर्ण नजरेने न्याहाळणे Squinting
३५१ उत्सुकतेने Agog
३५२ उदक-कर्ब Hydro-carbon
३५३ उदास Sullen
३५४ उद्घोषणा Announcement
३५५ उद्दामपणा Impudence
३५६ उद्दीपक Exciting
३५७ उद्देश असणे, अभिप्राय, तात्पर्य, भाव, सार Purport
३५८ उद्धट, उद्दाम, अभिमानाने सांगणे, शेखी मिरवणे Braggart
३५९ उद्यमीपणे Diligently
३६० उद्युक्त करणारा, चेतवणारा Startling
३६१ उद्युक्त करणे Induce
३६२ उद्युक्त करणे, टोचणे Prod
३६३ उद्विग्न Disheartened
३६४ उन्नतवेधी, उर्ध्वलक्षी Upward
३६५ उन्नयन करणे, आध्यात्मिक स्तर उंचावणे Transcend
३६६ उपकरण Instrument
३६७ उपकरणन Instrumentation
३६८ उपक्रांतिक Sub critical
३६९ उपचार (पद्धत) Therapy
३७० उपचार प्रक्रिया, खातिरदारी, सिद्धता Treatment
३७१ उपचारक्रम Course of remedy
३७२ उपचारप्रणेता Therapist
३७३ उपचारसत्र Treatment session
३७४ उपचारित Treated
३७५ उपप्रभाव Side effect
३७६ उपयुक्तता, उपायोजन Application
३७७ उपलब्ध Available
३७८ उपशीर्ष, मथळा Header
३७९ उपसा यंत्र, हापसा, द्रव पदार्थ वाहण्यासाठीचे/ साठवण्यासाठीचे उपकरण, उत्क्षेपक, क्षेपक, उदंचक Pump
३८० उपस्कर, साधने, सामुग्री Equipment
३८१ उपायोजिका Applet
३८२ उपाशीपोटी रक्तशर्करा FBS-Fasting Blood Sugar
३८३ उभयदिक्‌-उतार Alternating gradient
३८४ उभयदिक्‌-कारक Inverter
३८५ उभयदिक्प्रवाह Alternating current
३८६ उभा Vertical
३८७ उभारणी, निर्माण Erection
३८८ उभारणी, बांधणी, बांधकाम Construction
३८९ उभारणे, स्थापन करणे, प्रतिष्ठापना करणे Install
३९० उमेदवार Apprentice
३९१ उमेदवार, स्पर्धक Contender
३९२ उर्ध्वपातन Distillation
३९३ उर्ध्वशीर्ष, डोक्यावरून दिसणार्‍या Overhead
३९४ उर्वरक Breeder
३९५ उर्वरण Breeding
३९६ उर्वरित Residual
३९७ उल्लंघन Bypass
३९८ उल्लंघन विश्लेषण/पृथक्करण Infringement analysis
३९९ उल्लेखनीय Worth mention
४०० उष्णता, उष्मा Heat
४०१ उष्णतोत्सर्जित कण Thermion
४०२ उष्णतोत्सर्जित कणाविषयी Thermionic
४०३ उष्मांतरविहीन Adiabatic
४०४ ऊरू, श्रोणी, पायातील, पायाकडील Femoral
४०५ विमंदक Moderator
४०६ ऊर्जस्वल Energy Intensive
४०७ ऊर्जा Energy
४०८ ऊर्जा संचय Energy deposition
४०९ ऊर्जा-पुंज Energy quantum
४१० ऊर्जा-मूलद्रव्ये Energy elements
४११ ऊर्जा-वितरण Energy-distribution
४१२ ऋण प्रभारित Negatively Charged
४१३ ऋणदंड, ऋणाग्र Cathode
४१४ ऋण-भारित मूलक Anion
४१५ ऋणाग्र-किरण-आंदोल-दर्शक Cathode ray oscillo-scope
४१६ ऋणात्मक Negative
४१७ ऍस्पिरीन, रक्ततरलक Aspirin
४१८ एक चारचाकी Peugot
४१९ एक प्रकारची द्राक्षवेल, वेल Ivy
४२० एक फळ, बी Chest nut
४२१ एकक Unit
४२२ एककल्ली, भावनिकरीत्या अथवा मानसिकरीत्या अविश्रांत अथवा अस्वस्थ Uniquet
४२३ एकटा, एकाकी Lone
४२४ एकटा, वेगळा पडलेला Isolated
४२५ एकता, सारखेपणा Congruence
४२६ एकदम मोठेपणास चढलेला Upstart
४२७ एकदिक्कारक Commutator
४२८ एकदिक्कारक Rectifier
४२९ एकदिश, ना परतीचा Non-returnable
४३० एकमुस्त Monolithic
४३१ एकमुस्त Monolithic
४३२ एकमेवाद्वितीय Singularity
४३३ एकल Monad
४३४ एकवटतात Converge
४३५ एकवाक्यता, तन्मयता, समस्पंदता, ताळमेळ, एकजिनसीपणा Coherence
४३६ एकसंध Integral
४३७ एकसमयावर्तनक Synchrotron
४३८ एकसारखी, एकसारखे, एकमूळ, एकसुरी Homogeneous
४३९ एकसुरी, एकरंगी, एककल्ली Monotonous
४४० एकस्वयोग्यता, पेटंटक्षमता Patentability
४४१ एकस्वाचे अवसान, एकस्व निवर्तन Expiration of patent
४४२ एकाच प्रकारचे Stereo
४४३ एकाजागी Monoplace
४४४ एकापाठी एक, धबधबा, पायरी पायरीचा Tandem
४४५ एकीकृत United
४४६ एकीकृत, बृहद् Integrated
४४७ एप म्हणजे बिनशेपटीचा वानर. उदा. चिंपाझी, ओरांगउटांग Ape
४४८ एप, मंकी, प्रोझिमियन्स वगैरे गटांना मिळून प्रायमेट म्हणतात Primate
४४९ ऐदी, आळशी Bum
४५० ऐवजी Instead
४५१ ओठ, भांड्याचा काठ, उद्धट भाषण Lip
४५२ ओबड धोबड, घाईने घडवलेली Jerry built
४५३ ओरडला Bawled
४५४ ओलीस ठेवून घेणे, सूड उगवणे, ताबा घेणे Reprisal
४५५ ओळख Identity
४५६ ओळखपत्र Identity card
४५७ ओळीने बांधलेली एकसारखी घरे Tract house
४५८ ओष्ट्य (स्वर, व्यंजने), अवरोधक Occlusive
४५९ ओहोटी Ebb
४६० औद्योगिक मजूरांचा वर्ग Proletariat
४६१ औपचारिक Formal
४६२ औपचारिक नियम, संकेत, मसुदा, तहनामा, व्यवहाराचा लेखी दाखला, तहाच्या मुद्द्यांचा अव्वल मसुदा Protocol
४६३ औषधावगुंठित विस्फारक Medicated Stent
४६४ औष्णिक Thermal
४६५ औष्णिक वापर Thermal Utilization
४६६ औष्णिकगतिशास्त्र, उष्मागतीय Thermodynamics
४६७ कंटाळणे Fidget
४६८ कक्ष Chamber
४६९ कक्षक, कक्षकीय, कक्षीय Orbital or azimuthal
४७० कक्षा Orbit
४७१ कचरणे, परावृत्त होणे Flinch
४७२ कच्चा, अपरिपक्व Crude
४७३ कठीण कवचाचे फळ Nut
४७४ कठीण पाणी Hard water
४७५ कठोर Stern
४७६ कठोर, निर्दय, निष्ठूर Ruthless
४७७ कडधान्य, द्विदल धान्य Bean
४७८ कडा, रूपरेखा, बाह्यरेखा Border
४७९ कडा, वलय Rim
४८० कढई Wok
४८१ कण Particle
४८२ कणखर Sturdy
४८३ कणखर चिवट प्रथिने, संयोजक पेशीजालातील पांढरे प्रथिन घटक Collagen
४८४ कणखर, बळकट Tough
४८५ कणखरता Tenacity
४८६ कत्तल, नरसंहार, हत्याकांड Carnage
४८७ कपडे, वस्त्रावरण Drape
४८८ कप्पा Folder
४८९ कबंध, कंठ आणि कमर यांच्यामधले शरीर Thorax
४९० कमरेत वाकलेला Stooped
४९१ कमाल, जास्तीत जास्त Maximum
४९२ कमी दर्जावर ढकलणे, सोपवणे Relegated
४९३ करणी Surds
४९४ करार Contract
४९५ करूणा, दया Compassion
४९६ करोटीय Carotid
४९७ कर्ककारक, पेशीजाल व्यापून नष्ट करणारे, आक्रमक, अमर्याद वाढणारे, निंदा करणे, अनिष्ट Malignant
४९८ कर्णिका, हृदयाचा वरचा कप्पा Atrium
४९९ कर्तबगारी Performance
५०० कर्ता Patriarch
५०१ कर्ता, प्रतिनिधी, गुमास्ता, कारभारी, अडत्या, मुनीम Agent
५०२ कल असणे, काळजी घेणे Tend
५०३ कलन Calculus
५०४ कल-निश्चितीत Fuzzy
५०५ कललेले असणे To steep
५०६ कल्पना, रचना, साहित्य, कल्पित Fiction
५०७ कल्पनाचित्रण Imagery
५०८ कल्पनेची भरारी घेतली Veered off
५०९ कळ Button
५१० कळसंच Key-board
५११ कवक, ह्यामुळे फळांचे रस आंबतात Yeast
५१२ कवच Shell
५१३ कवचावरण, कवच Cladding
५१४ कसरतपटू Athlete
५१५ कसरती मैदान Stag field
५१६ कांच सदृश कठोर पिंडन, कांच-पिंडन Vitrification
५१७ कांचफुंक्या, कासार Glass blower
५१८ कागद-पत्रे Documents
५१९ काटछेद Cross section
५२० काटछेद Cross-section
५२१ काढा Draw
५२२ काढून घेणे Elicitation
५२३ काप Cut
५२४ काप Slice
५२५ कायमस्वरुपी Permanent
५२६ कारंजमुख, तोटी Nozzle
५२७ कारंजे Fountain
५२८ कारखाना Factory
५२९ कार्यकर्ता Activist
५३० कार्यकलाप Mechanism of action
५३१ कार्यकारी प्रणाली Operating system
५३२ कार्यकारी, अंमलदार Executive
५३३ कार्यक्रम Program
५३४ कार्यक्रम वा विषयपत्रिका, कार्यसंकल्प, कृतिसंकल्प, क्रियासंकल्प, बेत, कार्यक्रमाची रूपरेषा, कार्यसूची, डाव, कावा Agenda
५३५ कार्यक्षम, प्रभावी Effective
५३६ कार्यक्षमता Efficiency
५३७ कार्यक्षमता Efficiency
५३८ कार्यनिश्चिती करा, नेमून देणे, वाटून देणे Allocate
५३९ कार्यपुस्तक, पुस्ती (एका अर्थाने), स्वाध्यायवही, स्वाध्यायपुस्तक Workbook
५४० कार्यरत Practicing
५४१ कार्यशाळा Workshop
५४२ कार्यसमर्थता, कर्तबक्षमता Functional capacity
५४३ कार्यान्वयन Activation
५४४ कार्यान्वयन, सुरूवात करणे Commissioning
५४५ कार्यालयीन कारवाई Office action
५४६ कालबाह्य, प्रचारात नसलेली Outmodel
५४७ कालवा, प्रवाह Canal
५४८ कालसापेक्ष-वर्तन-विचलन Drift
५४९ कालावकाश सातत्य Space-time-continuum
५५० काळ Time
५५१ काळजी, निगा, दक्षता Care
५५२ काळोखात्तील मंद चकाकी, प्रस्फुरण Phosphorescence
५५३ किमान, कमीत कमी Minimum
५५४ किरणोत्सार सक्रियता Radio-Activity
५५५ किरणोत्सारतज्ञ Radiologist
५५६ कीट कॅल्शियमने टणक होते Plaque calcifies
५५७ कीटकशास्त्र Entomology
५५८ कीटण Plaque
५५९ कुंड Pool
५६० कुजका, घाणेरडा, त्रासदायक, खवट, वाशाळ, खराब होणारे (तेल), आंबट Rancid
५६१ कुठल्याशा Certain
५६२ कुमक क्षमता Standby capacity
५६३ कुविख्यात, घाण वासाचा Stink
५६४ कुशाग्र, तीक्ष्ण, लघुकोन, उदात्त स्वर Acute
५६५ कृष्णवस्तू Black-body
५६६ कॅल्शियम चयापचयावर नियंत्रण करणारे संप्रेरक Parathormone
५६७ कॅल्शियम सांख्यामुळे कठीण होणे Calcification
५६८ केंद्रापसार Centrifuge
५६९ केंद्रापासून दूर दूर फाटे फुटणारा Diverging
५७० केंद्रित Focused
५७१ केंद्रित करणे, केंद्र Focus
५७२ केंद्रिय मज्जा प्रणालीच्या प्रतिकारात्मक प्रक्रियांतील सक्रिय पेशी Microglia
५७३ केवळ मनुष्यहिताच्या दृष्टीने विचार करण्याची वृत्ती Pragmatism
५७४ कैवार घेणे, तरफदारी करणे, वकिली करणे Advocacy
५७५ कॉम्पटन विखुरणे Compton Scattering
५७६ कोंबडी, बदक पक्षी, पाखरू Fowl
५७७ कोडे Enigma
५७८ कोनीय Angular
५७९ कोलाहल Chaos
५८० क्रांतिक वस्तूमान Critical Mass
५८१ क्रांतिकता Criticality
५८२ क्रिया Action
५८३ क्रियाशील Active
५८४ क्रीडा वाहन Sports car
५८५ क्रूरपणे Brutally
५८६ क्लिष्ट राशी Complex expression
५८७ क्लिष्ट, गुंतागुंतीचा Complicated
५८८ क्लिष्ट, गुंतागुंतीचे, संष्लिष्ट, संमिश्र Complex
५८९ क्वचित, कधीकधी Occasionally
५९० क्ष-किरण X-ray
५९१ क्षती, हानी, नुकसान Loss
५९२ क्षपण, कमी करणे Reduction
५९३ क्षमाशीलता Forgiveness
५९४ क्षय, र्‍हास Decay
५९५ क्षरण Etching
५९६ क्षीणन Attenuation
५९७ क्षेत्र, जागा Field (size field)
५९८ क्षैतिज, आडवा Horizontal
५९९ खंडरचना, खंडमांडणी, खंडगुंफण, खंडन्यास Mosaic
६०० खणणे, सखोल शोध घेणे Delve
६०१ खनिजे Minerals
६०२ खप Consumption
६०३ खरडलेले, घाईने लिहीलेले Scrawled
६०४ खराब, घाण, वाईट Filthy
६०५ खळबळ, अनागोंदी, गदारोळ, उलथापालथ Turmoil
६०६ खांब, स्तंभ Column
६०७ खाण्यानंतर (दोन तासांनी) मोजलेली रक्तशर्करा PLBS-Post Lunch Blood Sugar
६०८ खात्री देणे Vouch
६०९ खात्रीलायक, खात्रीशीर Reliable
६१० खाली Below
६११ खाली Down
६१२ खास जागा/संधी, वळचण, कोंदण, पर्यावरणातले आपले विशिष्ट स्थान Niche
६१३ खास, गुप्त Privy
६१४ खिदळणे Giggling
६१५ खुब्या, लकबी, सवयी, पद्धती, तर्‍हा Traits
६१६ खुशाली Well being
६१७ खूप संतोष, समाधान Euphoria
६१८ खूप, विस्तृत, बहुविध, मोठ्या प्रमाणावरला Vast
६१९ खेळ Game
६२० खेळी Inning
६२१ खोडणे, पुसून टाकणे, विसरणेEfface
६२२ खोडी Prank
६२३ खोळंबा Bottleneck
६२४ गंतव्य, इप्सित स्थळ, ठिकाण Destination
६२५ गंभीर Severe
६२६ गंभीररीत्या, तीव्रतेने Severely
६२७ गंमतीशीर, मिष्कील Grinning
६२८ गट Groups
६२९ गट, वर्ग Group
६३० गटचर्चा Group discussion
६३१ गटसंच Group setting
६३२ गडगडाटी वादळ, गर्जनाकारी वादळ Thunder storm
६३३ गढी Fortes
६३४ गणन Calculation
६३५ गणराज्य Republic
६३६ गणितीय परिवर्तने Mathematical transformations
६३७ गतिशास्त्र Dynamics
६३८ गती Speed
६३९ गतीनिरोधक Brake
६४० गप्पागोष्टी Chat
६४१ गर्भ Core
६४२ गर्भाशयग्रीवा Cervix
६४३ गर्वोन्नत Elated
६४४ गळती Leakage
६४५ गळतीबंद Non-Leakage
६४६ गळतीरोधक, गच्चक, मोहरबंदी Seal
६४७ गळा, अन्ननलिका Esophagus (oesophagus)
६४८ गळू दिला जाणारा Permitted to leak
६४९ गळूशास्त्र, गांठशास्त्र Oncology
६५० गळ्याचा, घशाचा, कंठस्थ (शीर/नीला) Jugular
६५१ गळ्याभोवतीचे Clavicular
६५२ गवताळ प्रदेश Meadow
६५३ गांजा Cannabis
६५४ गांजा Marijuana
६५५ गाईच्या वासराची सागुती Veal
६५६ गाठीगाठीचा, गाठांळ Gnarled
६५७ गारगोट्यांची फरसबंदी Cobble stoned
६५८ गाळणी Filter
६५९ गावंढळ, शेतकरी, खेडूत Peasant
६६० गुंगी, सुस्ती, आळस Lethargy
६६१ गुंतागुंतीचा, गूढ Knotty
६६२ गुच्छ Cluster
६६३ गुटिका Pellet
६६४ गुण, वैशिष्ट्य Attribute
६६५ गुणक Multiplier
६६६ गुणधर्म Properties
६६७ गुणन Multiplication
६६८ गुणवत्ता Merit
६६९ गुणवत्ता/ दर्जा/ प्रत नियंत्रण, दर्जा पालन Quality control
६७० गुणसूत्रांची टोके Telomere
६७१ गुणात्मक, प्रकारात्मक Qualitative
६७२ गुदमरणे, मार्ग बंद होणे Choking
६७३ गुप्त, गुह्य, गूढ Occult
६७४ गूढ Apocryphal
६७५ गूढ, अद्भूत, रहस्यमय Arcane
६७६ गूढ, अलौकिक, अगम्य, श्रेष्ठ Transcendental
६७७ गृह तापन Home Heating
६७८ गृहरक्षक Home guards
६७९ गृहितके Postulates
६८० गोंधळ Noise
६८१ गोंधळ, अडथळा, व्यत्यय, अडचण Embarrassment
६८२ गोंधळलेला, घाबरलेला Dizzy
६८३ गोंधळलेला, धुंदीत असलेला Befuddled
६८४ गोडीकारक पदार्थ Aspartame
६८५ गोपनीय Confidential
६८६ गोफण फिरवणारा Hoopster
६८७ गोफणीतून भिरकावलेला Catapulted
६८८ गोलक धारवा, छर्‍याचा धारवा Ball bearing
६८९ गोलसर व्रण, ज्याने त्वचा वा स्नायू आवळल्या जातो Ulcer
६९० गोवन पाककृती Goan Cuisine
६९१ गोषवारा Overview
६९२ ग्राहक Customer
६९३ ग्राहक, उपभोक्ता Consumer
६९४ ग्लानी, बेशुद्धी Coma
६९५ घटक Component
६९६ घटक, मूलद्रव्य Element
६९७ घटते Regressive
६९८ घटना Event
६९९ घटना Statute
७०० घटना घडल्या त्यानुसार Incidentally
७०१ घट्ट धरणे, आखडणे Clench
७०२ घडण, संघटन, एकत्रिकरण, मेळ, संश्लेषण Synthesis
७०३ घडवणे Wrought
७०४ घडामोडी, यंत्रणा Mechanism
७०५ घनावस्था Solid state
७०६ घरकाम करणारा Menial
७०७ घाण, मळ, फेस Scum
७०८ घातगणन Logarithm
७०९ घातधर्मी Exponential or logarithmic
७१० घातांक Indices
७११ घासलेले नाणे, पालुपद Cliché
७१२ घूर्णन चाल Rotational motion
७१३ घूर्णन, चक्रीय Rotational
७१४ घोटा Ankle
७१५ घोडदौड करणे, भरधाव जाणे Galloping
७१६ चंट, चलाख, चपळ, तत्पर, चटपटीत Smart
७१७ चकाटया पिटणे Blogging
७१८ चकाटया, वेब + लॉग, इ-अनुदिनी, इ-वासरी, वेब+बखर, वेबखर, जाळे नोंद Blog
७१९ चकित करणारी Astounding
७२० चक्कर येणे, गरगरणे Dizziness
७२१ चक्रगती, वळण, वाक, वक्रता Rotation
७२२ चक्रविद्युतनिर्मितीसंच Dynamo
७२३ चक्रव्यूह, कारस्थान, उत्सुकता जागृत करणे Intrigue
७२४ चक्रीय आंदोलने Torsional oscillation
७२५ चक्रीय बल व पिळाचा मौल्यवान धातुचा गळेसर (गळ्यातील हार), आघूर्ण, घूर्णन Torque
७२६ चढता Ascending
७२७ चढाव नलिका Riser
७२८ चतुर्गुणवत्ता आयाम Four Performance Dimensions
७२९ चतुर्घटक सूत्र Four factor formula
७३० चपळ, उत्साही, जोराचा, उल्हासी Brisk
७३१ चपळता Mobility
७३२ चमक Flash of light
७३३ चमकणे Scintillate
७३४ चमकणे, लुकलुकणे Blink (cursor blinks)
७३५ चमू Team
७३६ चयापचयसंबंधित, जैविक Metabolic
७३७ चरवलेला Etched
७३८ चल, फिरता, भटक्या Mobile
७३९ चल, बदलते मूल्य, बदलता आकडा Variable
७४० चळवळ, कार्यशीलता, कार्य Activity
७४१ चवीष्ट खाद्यपदार्थ, चटक मटक खाद्यपदार्थ Delicacies
७४२ चाकू, सुरी, खरडणे Scalpel
७४३ चाके Wheels
७४४ चाचपणी, चाचणी, पडताळणी Trial
७४५ चाल Motion
७४६ चाल करणे, सेवा करणे Serve
७४७ चालना, उत्तेजना, उत्तेजक पदार्थ Stimulus
७४८ चालनायंत्र, चक्री, प्रवर्तक Motor
७४९ चालनायंत्र-संचालित-आस Motor driven rotor
७५० चालायला शिकणे Toddle
७५१ चाळणे Sift
७५२ चिंतित असणे, अस्वस्थ असणे Fretted
७५३ चिकट पदार्थ, खळ, गोंद, डिंक Paste
७५४ चिकट स्त्राव, पेशी वंगण Mucus
७५५ चिकटफळा Pasteboard
७५६ चिकटून राहणे, घट्ट धरून ठेवणे Cleave
७५७ चिकित्सा, आढावा Review
७५८ चिडचिड Irritability
७५९ चित्र Drawing
७६० चित्र Image
७६१ चित्रसंपादन Gedit
७६२ चित्रांकन Scanning
७६३ चिनी माती Porcelain
७६४ चिन्ह, मुद्रा, ठसा, प्रतिक Emblem
७६५ चिरस्थायी करणे, संजीवन करणे Perpetuate
७६६ चिवटपणे, चिकाटीने Tenaciously
७६७ चुंबकत्व Magnetism
७६८ चुंबक-संकोची Magneto-strictive
७६९ चुंबकीकरण Magnetization
७७० चुंबकीय Magnetic
७७१ चुंबकीय Magnetic
७७२ चुंबकीय प्रवर्तन Magnetic induction
७७३ चुरडणे, दळणे Crush
७७४ चूक Error
७७५ चे उच्चाटन करणे Get rid off
७७६ चेतवणे, चिथवणे Provoke
७७७ चोखंदळ Wary
७७८ चोरले Filched
७७९ चौकट Frame
७८० चौकट, पेटी, डबा Box
७८१ च्या मध्ये, मध्यभागी Between
७८२ छप्परविहीन प्रेक्षागार, पायर्‍या पायर्‍यांचे खुले प्रेक्षागार Bleachers
७८३ छळणारा, नकोसे करणारा Galling
७८४ छांदिष्ट, विलक्षण Fantastic
७८५ छातीचे स्नायू Intercostals
७८६ छातीचे हाड Sternum
७८७ छिद्रे, भोके Pores
७८८ छेदक, लंबदिश Transverse
७८९ छोटी बाब, छोटा मामला Small entity
७९० छोटे चलन Small variations
७९१ छोटे नाव, नावाचे लघुरूप Abbreviations
७९२ छ्द्मवेषांतरित, लपून छपून वावरणारा Incognito
७९३ जंतुसंसर्ग, इसब, खाज Shingles
७९४ जंतू Germs
७९५ जखम, दुखापत Lesion
७९६ जड पाणी Heavy water
७९७ जडत्व Inertia
७९८ जडपदार्थ Matter
७९९ जनन, निर्मिती Generation
८०० जनित्र Generator
८०१ जनुका Gene
८०२ जन्म देणे, उत्पन्न होणे Spawn
८०३ जपणे, काळजी घेणे Cherish
८०४ जबरदस्ती करणे, लागू करणे, अंमलात आणणे, अंमल करणे Enforce
८०५ जबानी, साक्ष, ग्वाही Testimony
८०६ जमा करणे, थर, साठा, संचयन, जमा होणे Deposition
८०७ जमाव Throng
८०८ जर्मन तत्त्वज्ञ फ्रेडरिक विल्हेल्म नित्शे Friedrich Wilhelm Nietzsche
८०९ जलचर, जलीय, Aquatic
८१० जलद, द्रुतगती, त्वरित Fast
८११ जलद-कक्ष, मेघ-कक्ष Cloud-chamber
८१२ जल-विद्युत Hydro-electricity
८१३ जलाशय Pond
८१४ जळजळ Irritation
८१५ जळजळ, दाह Inflammation
८१६ जवनिका, हृदयाचा खालचा कप्पा Ventricle
८१७ जवळीक Intimacy
८१८ जांभया देणे Yawn
८१९ जागरूकता Awareness
८२० जागा Area
८२१ जागा, ठिकाण, बिंदू Spot
८२२ जाड, ठसठशित, ठळक Bold
८२३ जाणीव, जागृतावस्था Consciousness
८२४ जात, वंश, शर्यत Race
८२५ जाती, प्रकार, नमुने Species
८२६ जादू Charm
८२७ जाळे Web
८२८ जिवंत शरीरात In vivo
८२९ जिवाभावाचा, जिवलग, जीवश्च-कंठश्च Adored
८३० जीवघेणा, प्राणघातक Lethal
८३१ जीवनकाल Life time
८३२ जीवनशैली Lifestyle
८३३ जीवनसत्त्वे Vitamins
८३४ जीवाणू Bacteria
८३५ जीवाश्मशास्त्र, जीवाश्मांच्या अभ्यासाची शाखा, पुराजीवशास्त्र Paleontology
८३६ जीवित ठेवणे, बाळगणे Maintain
८३७ जुगार, अंदाज Speculation
८३८ जुळणी Connection
८३९ जुळवा, जोडा Connect
८४० जैव Bio
८४१ जैव परिरक्षक Biological Shield
८४२ जैवप्रणाली Organism
८४३ जैवमापन Bio-metrics
८४४ जोखणारा, पारखी Judging
८४५ जोखीम, धोका Damage
८४६ जोखीम, धोका Risk
८४७ जोड स्थानक Junction
८४८ जोड-टोक Terminal
८४९ जोडणार्‍या उतींतील पेशी Fibroblasts
८५० जोडतोड, दुरुस्ती, जुनी भांडी दुरूस्त करणे Tinkering
८५१ जोडीदार, सोबती, बरोबर असणारा Concomitant
८५२ जोडी-वर्णपटमापक Pair spectrometer
८५३ जोर, चालना, गतीचा वेग Impetus
८५४ जोरदारपणे, कट्टरपणे, पराकोटीने, कडवा Fiercely
८५५ जोराचा फटका Whack
८५६ ज्ञान Knowledge
८५७ ज्यूविरोधी Anti-sematic
८५८ ज्येष्ठमध Licorice
८५९ ज्वलनीय वायू Gas
८६० झगा Toga
८६१ झडप Valve
८६२ झळकणे, चमक, क्षणदिप्ती (हिंदी) Flash
८६३ झाक, छटा, खुबी Trait
८६४ झाडणे Sweep
८६५ झाडून काढणे Scavenge
८६६ झालर, किनार, हद्द Fringes
८६७ झिंग न चढलेला, साधा Sobering
८६८ झिंगा, कोळंबी Shrimp
८६९ झीज, मोडतोड, तूटफूट Wear & tear
८७० झुरका Puff
८७१ झेंडा, ध्वज, निशाणी Flag (Boolean flag)
८७२ झोकांड्या खाणे, अडखळणे, परांचन Wobble
८७३ झोत Jet
८७४ झोपाळूपणा, अर्धवट झोप, पेंग, बुडत्याची भावना Drowsiness’
८७५ टक्करव्यास Collision diameter
८७६ टप्पे, पायर्‍या Stages
८७७ टाकाऊ अन्नपदार्थ Junk food
८७८ टाळणे, सोडणे, त्याग करणे Eschew
८७९ टिकणे Endure
८८० टिकणे, निभावणे, दम धरणे, चिकटून राहणे Persist
८८१ टिकवून धरणे, अनुरक्षण करणे Preserve
८८२ टिचकी द्या Click
८८३ टीप Hint
८८४ ठळक Salient
८८५ ठळक, नजरेत भरणारा, रुबाबदार, उठावदार, सुस्पष्ट Elegant
८८६ ठिणगी कक्ष Spark chamber
८८७ ठिबक Drip
८८८ ठोक Bulk
८८९ ठोकर लागणे, अडखळणे Stumble
८९० ठोकळा Block
८९१ ठोकळे, ओंडके, गठ्ठे, लठ्ठे Chunks
८९२ ठोस, सघन, एकमुस्त, ओतीव दगड, अश्म-रज-जल-मिश्रण Concrete
८९३ डाव, पण Stake
८९४ डावी पुढ़े उतरणारी Left Anterior Descending (LAD)
८९५ डावी मागे वळणारी Left Circumflex (LCX)
८९६ डावी मुख्य Left Main (LM)
८९७ डॉप्लर-ढळ Doppler shift
८९८ डोंगरी किल्ला, पठार Mesa
८९९ डोकेदुखी Head ache
९०० ड्युकच्या ताब्यातील मुलुख Duchi
९०१ ढगाळलेला Overcast
९०२ ढळवणे, वळवणे, फिरवणे, कलवणे Deflect
९०३ ढवळलेली परिस्थिती Commotion
९०४ ढासळलेल्या Plummeted
९०५ ढासळवणे, क्षीण करणे Undermine
९०६ ढीग, रास, डोंब Conglomeration
९०७ ढेकूण, खोट Bug
९०८ ढोबळ अदमास Rough approximation
९०९ ढोबळ उपस्कर Crude equipment
९१० ढोबळ, अस्थायी, तात्पुरता Tentative
९११ ढोबळपणे Approximate
९१२ तंतुकणिका, बिंबाणू Platelet
९१३ तंतू Fiber
९१४ तंतूक्षम Ductile
९१५ तंत्रविवरणे Technicalities
९१६ तंत्रशास्त्र Technology
९१७ तकलादू Fickle
९१८ तक्ता, अभिलेख, नोंदपुस्ती, आराखडा Chart
९१९ तक्ता, ताव Sheet
९२० तज्ञ Expert
९२१ तणाव स्तर Stress Level
९२२ तत्क्षणिक, तत्क्षणी Instantaneous
९२३ तत्त्वज्ञान Mythology
९२४ तत्त्वत: Theoretically
९२५ तत्त्वत:, आदर्शतः Ideally
९२६ तपशीलवही, टाचणवही, स्वाध्यायपृष्ठ, कार्यपृष्ठ Worksheet
९२७ तपास Check
९२८ तपास, शहानिशा Scrutiny
९२९ तपास, शोध, पडताळणी, शहानिशा Investigation
९३० तप्ततार दीप Incandescent lamp
९३१ तबकडी Disc
९३२ तबकडी Disk
९३३ तयार करणे, घडवणे, सृजन करणे, निर्मिती करणे Create
९३४ तयारी करणे Scrounging up
९३५ तरंग-उच्छेद-मापक Interferometer
९३६ तरंगते, सळसळते Rippling
९३७ तरंगलांबी Wavelength
९३८ तरल Subtle
९३९ तरल, हवाहवासा वाटणारा, भावनिक Sensual
९४० तर्कदुष्ट, तर्कसंगत, वाजवी Reasonable
९४१ तर्क-मंडल Logic circuit
९४२ तर्कसंगत पुष्टी करणे, पटवणे, योग्य ठरवणे Justify
९४३ तर्‍हेवाईक, विलक्षण, लहरी Bizarre
९४४ तहकुबी Reprive
९४५ ताकीद, इशारा, सूचना Caution
९४६ ताकीद, शब्दांचा मार, कान-उघडणी Admonition
९४७ ताजातवाना करणारा Refresher
९४८ ताण देणारा Stretching
९४९ ताण, तणाव, प्रतिबल Stress
९५० तात्पुरता Temporary
९५१ ताप, ज्वर, क्षोभ Fever
९५२ तापन Heating
९५३ ताराकार, मज्जा उतींतील पेशी Astrocytes
९५४ तारेचे स्थितीस्थापक वळे, वंचक, प्रत्यास्थ-तार-वलय Spring
९५५ तार्किकदृष्ट्या अचूक, वाजवी Reasonably accurate
९५६ ताळमेळ साधणे Synchronize
९५७ तिढा Kink
९५८ तिरके Italics
९५९ तीव्र, गडद Intense
९६० तीव्रता, प्रखरता Intensity
९६१ तुटकपणे Brusquely
९६२ तुटकपणे धूर्त, कावेबाज Astute
९६३ तुलना करणे Compare
९६४ तुषार, सूक्ष्मकण Droplet
९६५ तुषारक Atomizer
९६६ तुषारसिंचन Spray
९६७ तुष्टिकरण Gratification
९६८ तोंड, उदरनलिका Pharynx
९६९ तोंडओळख, परिचय Introduction
९७० तोरा, दिमाख Strutting
९७१ त्याग करणे, संन्यास घेणे Renunciate
९७२ त्यानंतर Subsequently
९७३ त्रास, कटकट, भांडण Hassled
९७४ त्रास, तणाव Distress
९७५ त्रास, विचलन, अस्थिरता, व्यवधाने Disturbances
९७६ त्रिज्य Radial
९७७ त्रि-मितीय-परिपथ Three dimensional path
९७८ त्रिवार जयजयकार, त्रिवार आनंदात डुंबुया, त्रिआनंदु, त्र्यानंद Cheers
९७९ त्वचा पेशी Keratinocytes
९८० त्वचेची आग, जळजळ, त्वचेचा संसर्ग Contact dermatitis
९८१ त्वचेवरील डागांबद्दल Macular
९८२ त्वरक Accelerator
९८३ त्वरण Acceleration
९८४ त्वरित, लगेच, ताबडतोब Immediate
९८५ थप्पी, अणुभट्टी, (आण्विक) रास Pile
९८६ थांबवणे, बंद करणे Occlude
९८७ थेंब Drop
९८८ थेट Direct
९८९ दंतुरचक्र Gear
९९० दखल, चिंता, काळजी, संबंध असणे, कळकळ वाटणे Concern
९९१ दखलपात्र Notable
९९२ दखलपात्र संसर्ग Appreciable exposure
९९३ दखलपात्र, उल्लेखनीय, नोंदीयोग्य, लक्षणीय Remarkable
९९४ दगडफूल Lichen
९९५ दत्तचित्त, सावध Attentive
९९६ दप्तर, संग्रह Archive
९९७ दबके, कुत्सित हास्य Snickered
९९८ दमन Suppression
९९९ दमन कुंड Suppression Pool
१००० दमनकारी, हुकूमशाही Fascist
१००१ दर्जा हमी Quality assurance
१००२ दर्जा, प्रत, गुणवत्ता Quality
१००३ दर्जा-विभव Bias voltage
१००४ दर्जेदार, मान्यताप्राप्त Classic
१००५ दर्शक Indicator
१००६ दर्शन, प्रदर्शन Display
१००७ दर्शनी बाजू Facade
१००८ दर्शनी, उघड Apparent
१००९ दर्शित, खुला राहिलेला, अनुभव संपन्न Exposed
१०१० दलाल, अडत्या, मध्यस्थ Tout
१०११ दशलक्ष Million
१०१२ दशलक्षांश, सूक्ष्म Micro
१०१३ दशांश Deci
१०१४ दहशत बाळगणे, भीणे Dread
१०१५ दही (तामिळ) Tyre
१०१६ दांडा Bar
१०१७ दाक्षिणात्य (भारतीय) पाककृती South Indian Cuisine
१०१८ दाटून आलेला, सर्दावलेला, रक्तबंबाळ झालेला, अश्रुपूर्ण, व्यापलेला, झाकोळलेला Suffused
१०१९ दाद-मंडळ Board of appeals
१०२० दाब Pressure
१०२१ दाब-पोत Pressure Vessel
१०२२ दाबित जल Pressurized Water
१०२३ दावा Claim
१०२४ दाह/प्रक्षोभ कारी पदार्थ Lukotrienes
१०२५ दिनचर्या, दैनंदिनी Routine
१०२६ दिनचर्या, दैनंदिनी, आन्हिके Daily Activities
१०२७ दिनदर्शिका Calendar
१०२८ दिप्ती, प्रभा Luminosity
१०२९ दिमाख, डौल, मोकळेपणा Grace
१०३० दिव्यातील तार, तार Filament
१०३१ दिशा Direction
१०३२ दिशा-केंद्रित Collimated
१०३३ दिशाभिमुखता, उगम-दिशा, कल, अभिमुखता Orientation
१०३४ दिशाविशिष्ट केंद्रिकरण Direction focusing
१०३५ दीर्घन Elongation
१०३६ दीर्घायुष्य Long life
१०३७ दुखापत, धोका Harm
१०३८ दुर्घटनेचे दुष्परिणाम Aftermath
१०३९ दुर्दैवी Hapless
१०४० दुर्बल करणारी Debilitating
१०४१ दुविधा, कठीण प्रसंग Predicament
१०४२ दुष्टपणा, बेदरकारपणा, खोडी काढणे Deviltry
१०४३ दुहेरी एकस्व Double patenting
१०४४ दूरदर्शक Telescope
१०४५ दूरनियंत्रक Remote controller
१०४६ दूरनियंत्रक, भुजीय, बाहूमधील Cubital
१०४७ दूरस्थ, शरीराच्या मध्यापासून दूर Distal
१०४८ दृक्‌ पट्टी वर्णपट Optical spectrum
१०४९ दृढ Rigid
१०५० दृष्टिकोन Perspective
१०५१ दृष्टी, दूरदृष्टी Vision
१०५२ दृष्टीक्षेप Glance
१०५३ दृष्यकल्पन Visualization
१०५४ दृष्यांकन, न्याहाळणे, चित्रसंवेदन, चित्रलेखन Scan
१०५५ देखणी रचना, प्रभावी रचना, सर्वांगकवच Panoply
१०५६ देखभाल, क्षतिपूर्ती, कायम राखणे Maintenance
१०५७ देशांतर Immigration
१०५८ देशादेशांतील तंटे शांततामय मार्गाने सोडवणे शक्य असल्याचे मानणारे तत्त्वज्ञान Pacifism
१०५९ दोन अविद्राव्य द्रवांचे मिश्रण Emulsification
१०६० दोन्ही बाजुंनी अंध Double blind
१०६१ दोलक Pendulum
१०६२ दोलन Oscillation
१०६३ द्योतक Icon
१०६४ द्रव चालिकी Hydraulics
१०६५ द्राक्षवेल Grapevine
१०६६ द्रायू Fluid
१०६७ द्रावण Solution
१०६८ द्रुत अभिजनक Fast Breeder
१०६९ द्रुत विदलन गुणांक Fast Fission Factor
१०७० द्विध्रुव Dipole
१०७१ द्विध्रुव Dipole
१०७२ द्विनेत्र Binocular
१०७३ द्विपदी प्रमेय Binomial theorem
१०७४ द्विमान पद्धतीतील शब्द, आठ द्विमान अंक, घास Byte
१०७५ द्वैत, द्विकेंद्रिकत्व Duality
१०७६ धडकवणे Bombard
१०७७ धडाडी Killer instinct
१०७८ धडाडीचा, मेहनती, उत्साही, झपाट्याचा Vigorous
१०७९ धन प्रभारित Positively Charged
१०८० धन विजक Positron
१०८१ धनक Proton
१०८२ धनदंड, धनाग्र Anode
१०८३ धन-भारित मूलक Cation
१०८४ धनविजक उत्सर्जक दृष्यांकने PET-Positron Emission Tomography
१०८५ धनात्मक Positive
१०८६ धमनी आकष, वाहिनी आकष Vasospasm
१०८७ धमनी स्वच्छता उपचार ACT-Arterial Clearance Therapy
१०८८ धमनी, रोहिणी Artery
१०८९ धमनीका, लहान शुद्ध रक्तवाहिन्या, रोहिणिका Arterioles
१०९० धमनीकाठिण्यकारक Atherogenic
१०९१ धमनीकाठीण्य, रुधिरावरोध Arteriosclerosis
१०९२ धमनीप्रवेशक Percutaneous
१०९३ धमनीर्‍हास, धमनी अस्तरावरील लिपिडयुक्त अवनतीकारक कीट, सांखा Atheroma
१०९४ धमनीवर दाब देऊन रक्तस्त्राव थांबवणारे यंत्र Tourniquet
१०९५ धरून नेणे, जबरदस्तीने पकडून नेणे Haul
१०९६ धर्म Religion
१०९७ धर्मवेडा, कर्मठ Fanatic
१०९८ धातू Metals
१०९९ धारणा, संकल्पना, विचार Contention
११०० धारा, प्रवाह, प्रचलित Current
११०१ धारिणी, संचिका, कोषिका File
११०२ धार्मिक Devout
११०३ धावा बोलणारे शत्रुसैनिक, धाड घालणारे Raiders
११०४ धुसफुसणे, धुसमुसणे Sniveled
११०५ धूम्रवलय पट्टीका, विदेशी विडी, विडी Cigarette
११०६ धूळ, औषधे, परागकण यांबाबतची अति-संवेदनाशीलता, वावडे असणे, उतणे Allergy
११०७ धैर्य, सहनशक्ती Fortitude
११०८ धोकादायक विषारी वायू, आर्सेनिक संयुग Lewisite
११०९ धोकादायकरीत्या बदलणे, शरीराच्या एका भागातून दुसर्‍या भागात रोगाचे स्थलांतर Metastasize
१११० धोके, विनाशसंभव Perils
११११ धोक्याचा ध्वनिसंकेत Alarm
१११२ धोरण Policy
१११३ ध्यान करणे, मनन करणे, मनात असणे Contemplate
१११४ ध्यान, ध्यानधारणा, चिंतन Meditation
१११५ ध्रुवीकरण, ध्रुवीभवन, ध्रुवण Polarization
१११६ ध्वनित करणे, गुंतविणे Implicate
१११७ ध्वनिविषयक, ध्वन्य Audio
१११८ ध्वनीशोषक, ध्वनी रोधक Silencer
१११९ ध्वन्य Sonic
११२० न चुकता Invariable
११२१ नकलाकारी, मनोरंजन, प्रहसन, लोकनाट्य Tom foolery
११२२ नकाशा, मानचित्र Map
११२३ नक्कलहक्क Copyright
११२४ नमुना सादर करणे, उदाहरणाने दाखवून देणे Exemplify
११२५ नस बांधून टाकण्याची शस्त्रक्रिया Ligation
११२६ नाके मुरडत Shrugging
११२७ नाखुषीने Grudgingly
११२८ नाखुषीने, कष्टाने Reluctantly
११२९ नागमोडी, अडम-तिडम, यदृच्छय Zigzag
११३० नागरिकत्व देणे, आपलासा करणे, सामावून घेणे Naturalization
११३१ नाटकाचा उपसंहार, अरिष्ट Catastrophe
११३२ नाडीव्रण, धमनीकाठिण्य Atherosclerosis
११३३ नापसंती व्यक्त करणे Frown
११३४ नापास करणे, अनुत्तीर्ण करणे Flunk
११३५ नाराज, नाखुष Reluctant
११३६ नालप्रवेशक Catheter
११३७ नास्तिक Atheist
११३८ निंदा करणे, उपहास करणे, टिंगल करणे Scoff
११३९ निकाल Result
११४० निकाली काढणे Damn
११४१ निकास Exit
११४२ निखारे ठेवलेले भांडे, कांगडी Scaldino
११४३ निगराणी, देखरेख Monitoring
११४४ निगराणी, देखरेख Supervision
११४५ निदर्शक Mouse pointer
११४६ निद्रानाश Insomnia
११४७ निनावी Anonymous
११४८ निपूण Master
११४९ निम-चुंबकीय Para-magnetic
११५० निमुळता Aquiline
११५१ निम्न महाशीर Inferior vena cava
११५२ नियंत्रण Control
११५३ नियंत्रणक्षेत्र, पथ्य, कारकसंबंध, आमदनी Regimen
११५४ नियतकालिक Journal
११५५ नियम Rule
११५६ नियमन Regulate
११५७ नियामक Governor
११५८ निरर्थक Frivolous
११५९ निराळा, सुटा, मोकळा, पायरीपायरीचा, विविक्त, निश्चित Discrete
११६० निराळे, वेगळे, असामान्य Devious
११६१ निराशाजनक Dismal
११६२ निराशावाद, अविश्वासाची भावना Cynicism
११६३ निरीक्षण, तपासणी, पडताळणी Inspection
११६४ निरीक्षण, वाचन Reading
११६५ निरुत्तर करणारा, खोडून न काढता येणारा Irrefutable
११६६ निरुपद्रवी Innocuous
११६७ निरुपयोगी Dud
११६८ निरुपयोगी झाड, रानटी झुडूप, रोगट रोपटे Weed
११६९ निरूपण, निवेदन किंवा कथन Narration
११७० निरोप बदलणारे स्थळ Message switching station
११७१ निर्खनिजीकरण Demineralization
११७२ निर्देशक Cursor
११७३ निर्देशक, संचालक, दिग्दर्शक Director
११७४ निर्देशसाधन Pointing device
११७५ निर्धारण Determination
११७६ निर्मलक Detergent
११७७ निर्मिती घडण Formation
११७८ निर्मिती, घडण, सृजन Manufacture
११७९ निर्मितीहक्कसुरक्षित Patented
११८० निर्लज्ज प्रदर्शन Flaunt
११८१ निर्वाणीचे, क्रांतिक, गुणदोष दर्शनात्मक, कळीचा Critical
११८२ निर्विषारीकरणकक्ष Reticulum
११८३ निवड Selection
११८४ निवडक वस्तू/पदार्थ प्रवेश क्षमताPermeability
११८५ निवडक, चांगले, थोर Elite
११८६ निवडलेला उपचार Treatment of choice
११८७ निवर्तन Expiry
११८८ निवळणे Quiet down
११८९ निवेशी, निष्पन्न संकेत Output
११९० निवेषी जोडांवर On output terminals
११९१ निश्चयात्मक, खात्री पटवणारी Convincing
११९२ निश्चल Still
११९३ निश्चळपणे, स्थिरपणे, सातत्याने Steadily
११९४ निश्चित विधान करणे, हक्क प्रस्थापित करणे Assertion
११९५ निषेध करणे, फेटाळणे, नापसंती व्यक्त करणे Denounce
११९६ निष्कपटपणे Candidly
११९७ निष्कर्षण Extraction
११९८ निष्क्रिय Idle (idle task)
११९९ निष्क्रिय वायू Inert gases
१२०० निष्क्रियता, दुर्लक्ष Limbo
१२०१ निष्ठा Allegiance
१२०२ निष्पक्ष स्थिरता Secular equilibrium
१२०३ निष्पन्नांकन Calibration
१२०४ निष्पादन-वाहिन्या Output channels
१२०५ निष्पाप, निर्दिष, निष्कलंक Impeccable
१२०६ नीट वागावे Comport
१२०७ नुकसान, घसारा, नाश, हानी Hazard
१२०८ नुसते, न्याय्य, जेमतेम Just
१२०९ नेमका, संक्षेपाने, निःसंदिग्ध, तंतोतंत Precise
१२१० नोंद Log
१२११ नोंदप्रणाली Recording system
१२१२ न्यायाधीश, न्याय करणे, मूल्यमापन करणे Judge
१२१३ न्याहाळणे Browse
१२१४ न्युक्लिकाम्लात नसणारी, सहविकर म्हणून काम करणारी अनेक संयुगे Nucleotide
१२१५ न्यूनगंड Inferiority complex
१२१६ पंच, लवाद Jury
१२१७ पकडणारा Holder
१२१८ पकडणे Trap
१२१९ पक्ष मांडणे Argue
१२२० पक्षकर Favorable
१२२१ पक्षकार Client
१२२२ पचन संस्था Digestive system
१२२३ पचनासंबंधी Peptic
१२२४ पटण्यासारखा Appealing
१२२५ पट्टी, परास, आवाका, कक्षा, पट्टी Scale
१२२६ पट्टी, पल्ला, परास, आवाका, पोहोच Range
१२२७ पट्टेरी Striped
१२२८ पडदा Mask
१२२९ पत्ता Address
१२३० पथदर्शी, पायाभूत, अग्रगामी, अग्रवर्ती, मूळ शोधक Pioneering
१२३१ पथदर्शी, सुकाणूधारी, वैमानिक, कर्णधार Pilot
१२३२ पदार्थ Substance
१२३३ पद्धत, मार्ग Way
१२३४ पद्धत, व्यवहार Practice
१२३५ परत, मागे, माघारी Back
१२३६ परमात्मा, उच्चतर स्वत्व Higher Self
१२३७ परमानंदाचा Ecstatic
१२३८ परमार्थबुद्धी Altruism
१२३९ परवलय Parabola
१२४० परवलयी Parabolic
१२४१ परवलयी वक्ररेषा Parabolic curve
१२४२ परस्पर आकर्षण, आंतररेण्वीय आकर्षण Cohesion
१२४३ परस्परकार्यशीलता Interactivity
१२४४ परस्परपूरक Compatible
१२४५ परस्परबंधने Cross-linking
१२४६ परस्पर-संबंध Correlation
१२४७ परस्परसंबंधन Interface
१२४८ परस्परसंबंधित Interrelated
१२४९ परस्परसंबंधित, कार्यछेदक Cross Functional
१२५० परस्परस्वभावांतरण Transmutation
१२५१ परस्परांतरण, विनिमय Exchange
१२५२ परामर्ष घेणे Address(v)
१२५३ परावर्तक Reflector
१२५४ परावर्तित केलेला Deflected
१२५५ परावर्तित झालेला Reflected
१२५६ परावृत्त Discourage
१२५७ परावृत्त Dissuade
१२५८ परिकल्पना, गृहितक, समज, धारणा Hypothesis
१२५९ परिघीय Peripheral
१२६० परिचर्चा, अभ्यासवर्ग Seminar
१२६१ परिचारक Paramedic
१२६२ परिणती, परिणाम Outcome
१२६३ परिणाम, पर्यवसान Consequence
१२६४ परिणामतः, कालौघात, यथावकाश, होता-होता, अनुषंगाने Eventually
१२६५ परिणामतः, यथावकाश Consequently
१२६६ परिपथ, मंडल Loop
१२६७ परिपूर्ण Perfect
१२६८ परिपूर्ण, प्रवीण, सिद्धहस्त, कुशल Accomplished
१२६९ परिभाषा Phrase-ology
१२७० परिभाषा, व्याख्या Definition
१२७१ परिभ्रमण, फिरविणे Rotate
१२७२ परिमाण Amplitude
१२७३ परिमाण Measure
१२७४ परिमाण, मात्रा, प्रमाण, राशी Quantity
१२७५ परिमाणाचा स्तर Order of magnitude
१२७६ परिमाणात्मक, मात्रात्मक, आकारात्मक Quantitative
१२७७ परिरक्षण, संरक्षक कवच Shielding
१२७८ परिवर्तक Converter
१२७९ परिवर्तन गुणकांश Conversion factor
१२८० परिवर्तन, बदल Change
१२८१ परिवर्तनीय Reversible
१२८२ परिवर्तित करा, परिवर्तन करा Convert
१२८३ परिवलन Turn-around
१२८४ परिवेश Surroundings
१२८५ परिशिष्ट Appendix
१२८६ परिषद, वादविवाद Conference
१२८७ परिष्कृत करणे, तपासून शुद्ध करणे, सुधारणे, दुरुस्त करणे Revise
१२८८ परिसंवाद Symposium
१२८९ परिस्थितीसापेक्ष स्वपरिवर्तन, स्व-समन्वयक Adaptive
१२९० परीसशोधक, किमयागार, रसायनतज्ञ Alchemists
१२९१ पर्णपीतक, गाजर, भेद्र (टोमॅटो) व इतर पिवळ्या अन्नपदार्थांमधील रंजक द्रव्य, पीत रंजक द्रव्य Carotene
१२९२ पर्यवसान Implications
१२९३ पर्यावरण Environment
१२९४ पर्यावरणशास्त्र Ecology
१२९५ पर्यावरणशास्त्रीय Ecological
१२९६ पसरलेले, अस्ताव्यस्त Sprawled
१२९७ पांगणे Straggling
१२९८ पांघरूण Blanket
१२९९ पाचपट Quintuple
१३०० पाझरयोग्य, पाझरक्षम Permeable
१३०१ पाटलोण Pant
१३०२ पाठपुरावा Follow-up
१३०३ पाठलाग, उद्योग, अभ्यास Pursuit
१३०४ पाठीमागे जाणारा Trailing
१३०५ पाणी-गच्च Water-tight
१३०६ पाण्याचे असंगत आचरण Anomalous
१३०७ पाते Blade
१३०८ पात्र बनविणे, सक्षम करणे Enable
१३०९ पाद्री, धर्मोपदेशक Dastor
१३१० पायांत पेटके येणे, लुळेपणा Claudication
१३११ पायाभूत सुविधा Infrastructure
१३१२ पारदर्शिका Transparencies
१३१३ पारितोषिक Reward
१३१४ पारिभाषिक शब्द Glossary, terminology
१३१५ पारेषण Transmission
१३१६ पार्श्वभूमी, पृष्ठभूमी, पूर्वेतिहास Background
१३१७ पाल, सरडा, सापसुरळी, उरग Lizards
१३१८ पालक, पूर्वज, मूळ Parent
१३१९ पाळी Lobe
१३२० पाळी, पंख Flap
१३२१ पाळी, शक्तीपरीक्षा, लढत, अवघड काळ Bout
१३२२ पाषाणहृदयी, कठोर Inexorably
१३२३ पाहुणा Guest
१३२४ पिच्छा पुरवला Badgered
१३२५ पित्तखडा Gall stone
१३२६ पित्ताशय Gall bladder
१३२७ पिळवणूक, दोहन Exploitation
१३२८ पीडित Suffered
१३२९ पीळ Torsion
१३३० पीळ नसलेला Twist less
१३३१ पुंज, प्रकाशशकण, विवक्षित टप्प्यांचा Quantum
१३३२ पुंजरूप Quantized
१३३३ पुढचे शोधा Find Next
१३३४ पुढ़ील, समोरील Anterior
१३३५ पुढे सरकवणे, ढकलणे Propel
१३३६ पुढे सरकवणे, ढकलणे Propelling
१३३७ पुनःपुन्हा घडणारा Recurrent
१३३८ पुनःस्थापी Restoring
१३३९ पुनरावर्तनक्षमता Repeatability
१३४० पुनरावर्तनदर Repeatition rate
१३४१ पुनर्कार्यान्वयन Reset
१३४२ पुनर्जन्म, पुनरुज्जीवन, मध्ययुग (१४००) ते आधुनिक (१६००) जगापर्यंतचा कलेच्या पुनर्विकसनाचा काळ Renaissance
१३४३ पुनर्तपास, खात्री करणे, नक्की करणे, पडताळणी करणे Verification
१३४४ पुनर्निवड Re selection
१३४५ पुनर्मूल्यांकन करणे Reappraising
१३४६ पुनर्वसन Re-habilitation
१३४७ पुनर्स्थापनकाल Recovery time
१३४८ पुन्हा-साकारलेला Reconstructed
१३४९ पुरवठा Supply
१३५० पुरवठाकार, पुरवठादार Supplier
१३५१ पुरस्कृत करणे Sponsor
१३५२ पुरावा, साक्ष, चिन्ह, लक्षण Evidence
१३५३ पुरुषी Macho
१३५४ पुरेसा, शी, से Adequate
१३५५ पुरेसे चांगले वागणे Reasonably, well behaved
१३५६ पुष्टी करणे, बळ देणे, प्रोत्साहन देणे Promote
१३५७ पुष्टीकारक, आधारभूत Buttressing
१३५८ पूरक Adjunct
१३५९ पूरके Supplements
१३६० पूर्ण Full
१३६१ पूर्ण केलेला, शिजलेला Concoct
१३६२ पूर्णता, सत्यता, सचोटी, प्रामाणिकपणा Integrity
१३६३ पूर्णांक Integer
१३६४ पूर्णांक संख्या Whole number
१३६५ पूर्वतयारी Warm up
१३६६ पूर्वपिठीका Foreground
१३६७ पूर्वबल Pre-Stress
१३६८ पूर्वविरोध Predisposition
१३६९ पूर्वशोध, पूर्वशोधित, पूर्वज्ञात, स्वीकृती Prior art, related art
१३७० पूर्वानुमान करण्यायोग्य Predictable
१३७१ पूर्वायुष्यस्मरण Flash back
१३७२ पूर्वोपसर्ग Prefix
१३७३ पृथक Distinct
१३७४ पृथक्करण नलिका Paring tube
१३७५ पृथक्कारक Separator
१३७६ पृथ्वीसंबंधित, पृथ्वीवरील, पार्थिव Terrestrial
१३७७ पृष्ठवर्ती Lateral
१३७८ पॅलेस्टाईनजवळचे पौराणिक शहर Jericho
१३७९ पेच, पीळ, आटा, फरा, वेढा, वळसा, धागा Thread
१३८० पेला, चषक Cup
१३८१ पेशी Cell
१३८२ पेशीआवरण फाटून पेशीचा मृत्यू होणे Cell lysis
१३८३ पेशीऊर्जाघर Mitochondrion
१३८४ पेशीजाल दुरुस्ती प्रथिनांबाबत उपचयासंबंधित Anabolic
१३८५ पेशीजालातील संप्रेरके Prostaglandin
१३८६ पेशीद्रव्य Cytoplasm
१३८७ पेशीविज्ञान Cytology
१३८८ पेशीसंच, घट Battery
१३८९ पैलू, अंग, वैशिष्ट्य Feature
१३९० पोकळ दंडगोल, पोकळ वृत्तिकाचिती, नळकांडे Cylinder
१३९१ पोकळी Vacuum
१३९२ पोकळी-गच्च Vacuum tight
१३९३ पोत Textures
१३९४ पोत, भांडे Vessel
१३९५ पोषणात्मक Nutritional
१३९६ प्रकट होणे Appear
१३९७ प्रकर्षाने Profound
१३९८ प्रकर्षाने, तीव्रतेने Intensely
१३९९ प्रकल्प Project
१४०० प्रकार Type
१४०१ प्रकार-अक्ष Stereo axis
१४०२ प्रकार्य, कर्तब, कर्तव्य, फलन Function
१४०३ प्रकाश Light
१४०४ प्रकाश निष्पादन Light output
१४०५ प्रकाश-कण Photon
१४०६ प्रकाश-गुणक-नलिका Photo-multiplier-tubes
१४०७ प्रकाश-गुणक-नलिका PMT-photo-multiplier-tube
१४०८ प्रकाशचित्रक-अविद्राव्य-द्रवांचे-मिश्रण Photographic emulsion
१४०९ प्रकाश-विद्युत Photoelectric
१४१० प्रकाशाने प्राप्त होणारी चकाकी, दिप्तीस्फुरण Luminescence
१४११ प्रकाशाने प्राप्त होणारी रंगीत चकाकी, रंगस्फुरण, प्रतिदिप्ती, प्रस्फुरण Fluorescence
१४१२ प्रकाशोत्सर्जक Scintillator
१४१३ प्रकाशोत्सर्जक वर्णपटमापक Scintillation spectrometer
१४१४ प्रक्रम Process
१४१५ प्रक्रियक, अणुभट्टी Reactor
१४१६ प्रक्रिया Processing
१४१७ प्रक्षुब्ध करणे Irritate
१४१८ प्रख्यात Renowned
१४१९ प्रगत Advanced
१४२० प्रगतीशील अवनतीकारक मेंदूविकार, स्मृतीभ्रंश Alzheimer’s disease
१४२१ प्रग्रहण Capture
१४२२ प्रचंड Enormous
१४२३ प्रचंड, जबरदस्त, भयंकर, भरपूर, खूप Tremendous
१४२४ प्रचार, आघाडी लढवणे Campaign
१४२५ प्रचुरता Redundancy
१४२६ प्रचुरता, विपुलता Abundance
१४२७ प्रणाली, व्यवस्था System
१४२८ प्रणोद, प्रेरणा, मार्गदर्शन Thrust
१४२९ प्रत, नक्कल, प्रतिकृती Copy
१४३० प्रतिकारक्षमता Immune
१४३१ प्रतिकारक्षमतावर्धन Immunization
१४३२ प्रतिकारनियामक प्रथिने Cytokines
१४३३ प्रतिकूल, शत्रुभावी, घातक, विघातक, प्राणघातक (फेटल) Hostile
१४३४ प्रतिकृती, नक्कल Clown
१४३५ प्रतिजैविके Antibiotics
१४३६ प्रतिद्रव्यजनक पदार्थ Antigen
१४३७ प्रतिध्वनी हृदयालेख Eco-cardiograph
१४३८ प्रतिनिधी, राजदूत Ambassador
१४३९ प्रतिपक्षी, विरोधी Antagonists
१४४० प्रतिपिंड Antibody
१४४१ प्रतिबंधात्मक Preventive
१४४२ प्रतिबिंबाणू Anti-platelet
१४४३ प्रतिमा-वर्धन Projection
१४४४ प्रतिष्ठान Establishment
१४४५ प्रतिसार Recoil
१४४६ प्रतिहल्ला करणे Retaliate
१४४७ प्रती वाहिनी Per channel
१४४८ प्रत्यक्षात Actually
१४४९ प्रत्यक्षात, व्यवहारात, प्रायः Practically
१४५० प्रत्यास्थ, लवचिक Elastic
१४५१ प्रत्यास्थता Elasticity
१४५२ प्रत्येक Each
१४५३ प्रथा, रूढी, चाल Vogue
१४५४ प्रदर्शिका, घसरगुंडी Slide
१४५५ प्रदर्शित Displayed
१४५६ प्रबळ ठरणे, उठून दिसणे Predominate
१४५७ प्रभा, आभा, उजाळा, प्रकाश, उजेड, दिप्ती Glow
१४५८ प्रभाग, विभाग Division
१४५९ प्रभार Charge
१४६० प्रभारण Charging
१४६१ प्रभाव Effect
१४६२ प्रभाव Influence
१४६३ प्रभावशीलता Effectiveness
१४६४ प्रभावित करतो Affects
१४६५ प्रभावी गुणकांश Effective Multiplication Factor
१४६६ प्रभावी, छाप पाडणारे Impressive
१४६७ प्रमाण Proportion
१४६८ प्रमाण विचलन Standard deviation
१४६९ प्रमाणबद्ध Proportional
१४७० प्रमाणात ठेवणे, मर्यादित करणे, आळा घालणे Stint
१४७१ प्रमुख, उच्चपदस्थ Honchos
१४७२ प्रयोग, चाचणी Experiment
१४७३ प्रवर्तित विद्युत, उद्युक्त विद्युत Induced electricity
१४७४ प्रवर्धन, विस्तार करणे Amplification
१४७५ प्रवाह Flow
१४७६ प्रवाह-परिवर्तक Transistor
१४७७ प्रवाहावरोध Viscosity
१४७८ प्रवीण, वाकबगार, निष्णात Adept
१४७९ प्रवृत्त, कल असलेला Prone
१४८० प्रवेश Entry
१४८१ प्रवेश Inlet
१४८२ प्रवेश, प्रवेशी Entranced
१४८३ प्रवेश, शिरकाव Access
१४८४ प्रवेशी Input
१४८५ प्रशिक्षणार्थी Intern
१४८६ प्रश्न Question
१४८७ प्रसार, अभिसार Perfusion
१४८८ प्रसार, प्रचार Propagation
१४८९ प्रसारनियमन Censorship
१४९० प्रस्थापित Installed
१४९१ प्रस्फुरक Phosphors
१४९२ प्रस्फुरण Scintillation
१४९३ प्रांजलपणे, मनःपूर्वक, सच्चा Sincerely
१४९४ प्राकल, पटल, जीवद्रव्य Plasma
१४९५ प्राकल-प्रथिन जे रक्तगुठळीनिर्मितीदरम्यान रक्त साखळवणार्‍या विकरात परिवर्तित होते Prothrombin
१४९६ प्राकलावरण Plasma Membrane
१४९७ प्राकलावस्था Plazmodial Stage
१४९८ प्राणवायू भट्टी Oxygen reactor
१४९९ प्राणिलीकरण Oxidation
१५०० प्राणिलीकरणविरोधी Antioxidants
१५०१ प्रातिनिधीक, नमुनेदार Typical
१५०२ प्राथमिक Primary
१५०३ प्राथमिक अवस्थेतला मनुष्य, माकड, वानर व वाघळे ह्या प्राण्यांचा श्रेष्ठ वर्ग Primates
१५०४ प्राधान्य, पसंती Preference
१५०५ प्रामुख्याने Essentially
१५०६ प्रायः, बहुतकरून, बहुधा, सकृतदर्शनी Virtually
१५०७ प्रारक Radiator
१५०८ प्रारकाची लवचिक रबरी नळी Radiator hose
१५०९ प्रारण, किरणोत्सार Radiation
१५१० प्रारणलहरीं, प्रारणतरंग Radio-waves
१५११ प्रारणशोध व पट्टीनिश्चिती RADAR (radio Detection And Ranging)
१५१२ प्रारणस्वरूप, किरणात्मक Radio
१५१३ प्रारणीय-स्वयं-लेखन Radio-auto-graph
१५१४ प्रारूप अभ्यास Pilot study
१५१५ प्रारूप, नमुना, साचा Paradigm
१५१६ प्रावस्थ In phase
१५१७ प्रावस्थ Phase
१५१८ प्रावस्थ, एकसमयस्थ, एकाच अवस्थेत राहणारा In-phase
१५१९ प्रासंगिक Incidental
१५२० प्रेक्षणीय, नेत्रदीपक Spectacular
१५२१ प्रेमळपणे Kindly
१५२२ प्रेरक, प्रेरणादायक Motivating
१५२३ प्रेरणा Inductance
१५२४ प्रेरणा देणे, ओळख करून देणे Induction
१५२५ प्रेरणादायी, प्रेरक Inductive
१५२६ प्रोत्साहित करणे Bucking
१५२७ प्लेग, दुर्धर साथीचा रोग Pestilence
१५२८ फक्त खास वर्गाकरता असलेली बाजारपेठ असे आहे Niche market
१५२९ फटी Gaps
१५३० फलंदाज, तुटेपर्यंत मारणे Batter
१५३१ फसफसणे, फुरफुरणे, फुस्स होणे Fizzle
१५३२ फसवा, आभासी, खोटा Elusive
१५३३ फसवा, आभासी, खोटा Swindle
१५३४ फाटलेली वा चिघळलेली जखम Laceration
१५३५ फिरक्या, चक्र्या, रिळे, चाके, रहाट, खिराडी Pullies
१५३६ फिरत, आभ्राम Spin
१५३७ फिरता दंडगोल Roller
१५३८ फिरता मंच Turn table
१५३९ फुगविणे Bloat
१५४० फुफ्फुसाशी संबंधित Pulmonary
१५४१ फेकणे, सुरू करणे Launch
१५४२ फेटाळणे, नाकारणे Snub
१५४३ फेराईटचे केंद्रक Ferrite core
१५४४ बंडखोर, शिरजोर, स्वैर, ऊर्मट, खळखळता Turbulent
१५४५ बंद Close
१५४६ बंद करणे Shut-Down
१५४७ बंधन ऊर्जा Binding Energy
१५४८ बडिशेप Dill
१५४९ बढाई Conceit
१५५० बदल घडवणारा Mutagenic
१५५१ बदल, अदलाबदल, परिवर्तन Transition
१५५२ बदल, परिवर्तन, परस्परांतरण Transformation
१५५३ बदल, परिवर्तन, प्रवास Transit
१५५४ बदल, पुनर्रचना Modification
१५५५ बदलणे Replace
१५५६ बदलता, सरकता, ढासळता Drifting
१५५७ बदलत्या वातावरणात शरीरस्थिती कायम राखण्याचे सामर्थ्य Nomeostasis
१५५८ बद्दल About
१५५९ बद्धमूल यकृत विकार. कावीळ. यकृताचा एक अपरिवर्तनीय अवनतीकारक रोग ज्यात यकृतावर डाग पडतो. Cirrhosis
१५६० बद्धमूल, जुनाट, कायम असलेला Chronic
१५६१ बधीर Numb
१५६२ बराचसा, ठळकसा, लक्षणीय Significant
१५६३ बरे करणे Heal
१५६४ बरे का You know
१५६५ बरोबरीचे, सारख्याच क्षमतेचे, सारख्या योग्यतेचा Peers
१५६६ बर्‍यापैकी मोठा Fairly-large
१५६७ बल Force
१५६८ बस्ती, पिचकारीने औषध शरीरात टोचणे Injection
१५६९ बहिर्मुख Extrovert
१५७० बहुचर्चित, बहुपरिष्कृत Sophisticated
१५७१ बहुतांश Majority
१५७२ बहुधा Often
१५७३ बहु-धृवीयता Multi-polarity
१५७४ बहुपरिष्कृत Sophisticated
१५७५ बहुविध-उपयुक्तता, अष्टपैलुत्व, हरहुन्नरत्व Versatility
१५७६ बहुविध-धोके-गुणक Multiple-Risk-Factor
१५७७ बांध, धरण, खंदक Dike
१५७८ बाऊ करणे Fetish
१५७९ बाजू, पैलू Aspect
१५८० बाटली, शिशी, कुपी Bottle
१५८१ बाण Arrow
१५८२ बाधित होणे, पीडित होणे Afflict
१५८३ बायबलमधील Biblical
१५८४ बारीक कण, तपशिलातील, शुद्ध, तलम, सुरेख, निरभ्र Fine
१५८५ बालवृद्धत्वाची विकृती Progeria
१५८६ बाळगतो, सामावतो Contains
१५८७ बाष्पदाब Vapor pressure
१५८८ बाष्पीभवन Evaporation
१५८९ बाह्य Extraneous
१५९० बाह्यप्राकल Ectoplasm
१५९१ बिघाड Crash (as in application has crashed)
१५९२ बिघाड Defects
१५९३ बिघाड-तपास Debugging
१५९४ बिनचरबीचे (मांस), सडपातळ Lean
१५९५ बिनतारी स्थानिक जाळे Wireless LAN
१५९६ बिनमहत्त्वाचा, क्षुल्लक, अवडंबरी Trivial
१५९७ बिनीचे सैनिक, सैन्य, लष्कर Legions
१५९८ बुडबुडे कक्ष Bubble chamber
१५९९ बुडबुडे येणारा, फसफसणारा, उतू जाणारा Effervescent
१६०० बुबुळांतर्गत द्रवदाब वाढून आलेला दृष्टिदोष Glaucoma
१६०१ बेचिराख केला Decimated
१६०२ बेसावध Un-cautious
१६०३ बैठक, सभा, एकत्रिकरण Meeting
१६०४ बैठा Sedentary
१६०५ बोल चाचणी Talk Test
१६०६ भक्ती Devotion
१६०७ भक्षकपेशी Phagocyte
१६०८ भपका, फटका, स्पंद, स्पंदन Pulse
१६०९ भयग्रस्त, घाबरलेला Aghast
१६१० भयोत्सुक, साशंक, भयभीत Apprehensive
१६११ भयोत्सुकता Anxiety
१६१२ भर घाला Add
१६१३ भरकटलेली Deviated
१६१४ भरघोस Substantial
१६१५ भरपाई करणे, तोल राखणे, तुटीची भर करणे Compensate
१६१६ भरपूर, पूर्ण, परिपूर्ण, भरलेला Replete
१६१७ भरीव विवृत्त, अंडाकृती Ellipsoid
१६१८ भविष्यवेत्ता Prophet
१६१९ भविष्यात प्रभावी ठरू शकेल असा Prospective
१६२० भाकीत करणे, अपशकून Foreboding
१६२१ भाकीत करणे, पूर्वानुमान करणे Prognostications
१६२२ भाग, प्रकरण Chapter
१६२३ भाजलेले मांस Steak
१६२४ भारक गुणकांश Weighing-factor
१६२५ भारतीय पाककृती Indian Cuisine
१६२६ भारित-कण-रेषा-दर्शक Hodoscope
१६२७ भावना Emotions
१६२८ भाषिक, वांशिक Semitic
१६२९ भासमान Perceived
१६३० भिन्न, निरनिराळ्या प्रकारचा Diverse
१६३१ भीतीस्वप्ने Nightmares
१६३२ भू-औष्णिक Geo-Thermal
१६३३ भूपृष्ठमितीय Geodesic
१६३४ भूमिती Geometry
१६३५ भूसंपर्कन Earthing
१६३६ भेदणे, शिरकाव करणे Penetrate
१६३७ भेद्य, भेदनीय, खुला असणे, उन्मुख Vulnerable
१६३८ भ्रम Delusion
१६३९ भ्रमणमार्ग Trajectory
१६४० भ्रमनिरास Disillusionment
१६४१ मंजूर करणे, संमती देणे Approve
१६४२ मंद शिजवणारी उकडहंडी Crock pot
१६४३ मंदपणा, बेहोशी, उपशमन, शांत करणे Sedation
१६४४ मजकुराचा प्रकार Content-type
१६४५ मजकूर Contents
१६४६ मजबूत Strong
१६४७ मज्जातंतू Axon
१६४८ मज्जातंतू, चेतातंतू Nerve
१६४९ मदत Help
१६५० मदत, कुमक, साहाय्य Succor
१६५१ मधून, पलीकडे Trans
१६५२ मध्य Center
१६५३ मध्यमवर्गीय, बुर्झ्वा Bourgeois
१६५४ मध्यवस्ती Downtown
१६५५ मध्ये Into
१६५६ मध्ये टाका Insert
१६५७ मनस्थिती, मनोदय, मानस, भावावस्था Mood
१६५८ मनुष्यचालित, मानवप्रणित, सूचनावली Manual
१६५९ मनोशामक Tranquilizer
१६६० मर्यादा, कक्षा, सीमा Constraints
१६६१ मर्यादा, कक्षा, सीमा Limits
१६६२ मळमळ, उलटीची भावना, निरसता, नावड, आजारीपणा Nausea
१६६३ मळमळणे, उलटी होणे, दृष्टिविस्कळ Digitalis toxicity
१६६४ मळसूत्र, पेचखिळा Screw
१६६५ मळसूत्राकार Spiral
१६६६ मळसूत्री, शंक्वाकृती, शंक्वाकार Helical
१६६७ मसुदा, स्वरूप, नमुना Format
१६६८ मस्तक, डोके, मुंडी, मुंडके, शिर, शीर्ष, प्रमुख, मुख्य, अध्यक्ष Head
१६६९ महत्त्व पटवणार्‍या Extenuating
१६७० महत्त्वाचा Important
१६७१ महान Great
१६७२ महापेशी Macrocyte
१६७३ महाभक्षक पेशी Macrophages
१६७४ महाराज Sir
१६७५ महालेखापरिक्षक Auditor general
१६७६ महासभा Congress
१६७७ माग Trace
१६७८ मागमूस, रूपरेषा, ठसा, आकृती Silhouettes
१६७९ मागील Posterior
१६८० माघार होऊन पुन्हा पूर्वपदावर येणेRelapse
१६८१ मात्रा Dose
१६८२ माध्य Mean
१६८३ मान, तेजस्वीता, मात्रा, तीव्रता, माहात्म्य, परिमाण, अभिमिती, भव्यता, आकार, मिती Magnitude
१६८४ मानदंड Doctrine
१६८५ मानवजात Humanity
१६८६ मानेच्या दोन मणक्यांमधील सांधे व चकत्यांचा र्‍हास करणारा रोग Cervical spondylosis
१६८७ मापन Measurement
१६८८ मापन शास्त्र Metrology
१६८९ माफक Moderate
१६९० माफक, सामासिक, जेमतेम Marginal
१६९१ मायटोकॉँड्रिया, २ ते ८ सूक्ष्ममीटर लांब तांदळाच्या आकाराची पेशीअंतर्गत ऊर्जाघरे Mitochondria
१६९२ माया, सूट, अतिरिक्त भत्ता Allowance
१६९३ मारक Detrimental
१६९४ मार्ग बदलून, वळून Veer
१६९५ मार्गदर्शक Guide
१६९६ मार्गदर्शक वाचन Pilot reading
१६९७ मार्गिका, छन्नमार्ग Aisle
१६९८ मालमत्ता Estate
१६९९ माला, मालिका, सर, क्रमवारी Series
१७०० माहिती, सूचना, जाणकारी Information
१७०१ माहितीसंकलन, माहितीतळ, माहितीसाठा Database
१७०२ मिटवा, स्वच्छ करा, स्पष्ट Clear
१७०३ मितीहीन Dimensionless
१७०४ मिलिकन यांच्या प्रायोगिक उपकरणाचे संरचनात्मक प्रकटन Schematic of Milliken’s apparatus
१७०५ मिळवणे, जमा करणे Scrounging
१७०६ मुक्त Free
१७०७ मुक्त निवड, मुक्त इच्छा Free will
१७०८ मुखवटा, वेष, सोंग Masquerade
१७०९ मुख्य तळ/ जागा/ स्थळ, मुख्य केंद्र Base station
१७१० मुख्य बदल केंद्र Main switching station
१७११ मुद्दा Point
१७१२ मुद्दा, अंक, प्रश्न Issue
१७१३ मुद्दा, विधान, पक्ष, सैद्धांतिक विधान Argument
१७१४ मुला, मित्रा Buddy
१७१५ मुलायम, गुळगुळीत Smooth
१७१६ मुष्टियुद्ध खेळणे, घक्काबुक्की करणे Sparring
१७१७ मुष्टीदंडा, मूठ, कडी Handle
१७१८ मूतखडे Calculi
१७१९ मूत्रपिंड, वृक्क Kidney
१७२० मूत्रपिंडाबाबतचा Renal
१७२१ मूलक Ion
१७२२ मूलक Radical, ion
१७२३ मूलक-सरक Ion-drift
१७२४ मूलकीकरण Ionization
१७२५ मूलकीकरण कक्ष Ionization Chamber
१७२६ मूलभूत Elementary
१७२७ मूल्यप्रभावी, मूल्यसक्षम Cost effective
१७२८ मूल्यमापन करणे, पारखणे, मोल ठरवणे, किंमत वाढणे Appreciate
१७२९ मूल्यवर्धक Amplifier
१७३० मूल्यांकन करणे Evaluate
१७३१ मूल्यांकन, कर आकारणी Assessment
१७३२ मृत्यूदर Death-rate
१७३३ मृत्यूस कारण, प्राणघातक Deadly
१७३४ मृदू पाणी Soft water
१७३५ मेज, धारीका, तक्ता, सारणी, कोष्टक, तालिका Table
१७३६ मेजवानी Feast
१७३७ मेजावरील Desktop
१७३८ मेणकागद, मेणकापड Plastic
१७३९ मेद Fat
१७४० मेदाम्ले, स्निग्धाम्ले Fatty acids
१७४१ मेहनत Work out
१७४२ मोचन वेग Escape velocity
१७४३ मोजणी Counting
१७४४ मोजा Count
१७४५ मोठा आवाज घुमवणे, निनादणे Blare
१७४६ मोठा, महत्ता, महत्त्व Magna
१७४७ मोठ्या आतड्याचा कर्करोग Colon cancer
१७४८ मोठ्या प्रमाणातील, भव्य, विशाल Drastic
१७४९ मोठ्या भक्षक प्राण्यांनी (उदा. वाघ, सिंह) केलेल्या शिकारीतले उरलेले मांस खाणे Scavenging
१७५० मोत्याचा शिंपला Nacre
१७५१ मोहिनी, आकर्षण Glamour
१७५२ मोहिनी, भारणे Fascination
१७५३ मौसमी गुणक Tropic factors
१७५४ म्हातारचळ. बुद्धीब्रंश. आचार, विचार, उच्चार, कार्यकारण आणि आठवण क्षमतेवर विपरित परिणाम करणारी मेंदूविकृती. Dementia
१७५५ म्हातारपण, वृद्धत्व, वयपरत्वे येणारी अवस्था Senility
१७५६ यंत्र Machine
१७५७ यंत्रविद्या, यांत्रिकी, स्थितीगतीशास्त्र Mechanics
१७५८ यकृत, पित्ताशय Lever
१७५९ यकृतपेशी Hepatocytes
१७६० यकृतवृद्धी Hepatomegaly
१७६१ यजमान Host
१७६२ यदृच्छय शिरकाव स्मृती, स्मरणशक्ती Random Access Memory, RAM
१७६३ यदृच्छय, अवचित निवडलेला Arbitrary
१७६४ यदृच्छय, सैरभैर, स्वैर Random
१७६५ याउलट Conversely
१७६६ युक्ती योजणे Devise
१७६७ युक्ती, खुबी, यंत्र, अवजार, हत्यार, करामत, साधन, उपकरण, यंत्रणा Device
१७६८ युग्म Couple
१७६९ युग्म उत्पादन Pair Production
१७७० युग्मक-स्थिरांक Coupling constant
१७७१ युद्धविरोधी असंतोषाचा जनक Antiwar firebrand
१७७२ येथे Here
१७७३ योग्य, बरोबर Correct
१७७४ योग्यकारके Corrections
१७७५ योग्यरीत्या Correctly
१७७६ रंग Color
१७७७ रंगद्रव्ये, गुणसूत्रे. पेशीगर्भातील DNA मधील जनुकांची रेषीय मांडणी. माणसांत २२ जोड्या, अधिक दोन लिंगविशिष्ट गुणसूत्रे असतात. Chromosome
१७७८ रक्त साखळणे Thrombosis
१७७९ रक्त साखळण्याच्या प्रक्रियेस लागणार्‍या वेळाचे माप (१२ ते १५ सेकंद) PT-Prothrombin Time
१७८० रक्त साखळतांना निर्माण होणारे अविद्राव्य प्रथिन Fibrin
१७८१ रक्त साखळवणारे विकर Thrombin
१७८२ रक्त साचणे Congestive edema
१७८३ रक्तगुठळी तयार होऊन जागीच खिळून राहणे Thrombus
१७८४ रक्तदाब Blood Pressure
१७८५ रक्तपुरवठालेखन Cartography
१७८६ रक्तपेशी Blood cell
१७८७ रक्तपेशीचा विनाश Hemolyze
१७८८ रक्तरंजक द्रव्य Hemoglobin (HB)
१७८९ रक्तशर्करा रोग Diabetes Mellitus
१७९० रक्तशर्करेचा अतिरेक (रक्तात २.४३ ग्रॅम/लिटर पेक्षा जास्त रक्तशर्करा असणे) Hyperglycemia
१७९१ रक्तशुद्धी, संधारण उपचार Chelation
१७९२ रक्तस्राव Hemorrhage
१७९३ रक्तांतरण Dialysis
१७९४ रक्ताची गुठळी, रक्तगांठ Blood Clot
१७९५ रक्ताची गुठळी, रक्तगांठ Thrombus
१७९६ रक्तातील एक प्रकारच्या पांढर्‍या पेशी. समन्वयक प्रतिकार प्रणालीच्या प्रमुख सक्रिय पेशी Lymphocytes
१७९७ रक्तातील जंतू व परके पदार्थ भक्षक पेशीद्वारे ते भक्षण करण्याची क्रिया Phagocytosis
१७९८ रक्तातील पांढर्‍या पेशी Leukocytes
१७९९ रक्तातील मोठ्या पांढर्‍या पेशी ज्यांच्या गर्भात बारीक क्रोमॅटिन कण विखुरलेले असतात. ह्यांचा जन्म अस्थिमज्जेत होतो. Monocytes
१८०० रचना, मांडणी Arrangement
१८०१ रचना, संरचना, बनावट, बांधणी, घडण, सांगाडा Structure
१८०२ रचनात्मक Schematic
१८०३ रटाळ, दिवाभीतासारखे Wimpier
१८०४ रणनीती Strategies
१८०५ रद्द Cancel
१८०६ रफू करणे, धिक्कारणे Darn
१८०७ रया, चमक, झिलई, चकाकीLuster
१८०८ राक्षसी, रानटी, असभ्य, असंस्कृतपणा Barbarism
१८०९ राजकीय Political
१८१० राजनिष्ठ योद्धा, बिनीचा योद्धा Cavalier
१८११ राजपत्रित लेखापरीक्षक, विधिज्ञ अंकेक्षक Chartered accountant
१८१२ राजस मूलद्रव्य Nobel elements
१८१३ राजेशाही पेहराव Regalia
१८१४ राशी, अभिव्यक्ती, प्रकटन Expression
१८१५ रासायनिक Chemical
१८१६ रासायनिक क्रियेतील प्रवेशी व निवेशी द्रव्यांच्या प्रमाणाचे शास्त्र Stoichiometry
१८१७ राहणे Exist
१८१८ रिकामा Empty
१८१९ रीतसर धडा देणे Didactic
१८२० रुंद-फट Wide gap
१८२१ रुग्णदालन Ward
१८२२ रुग्णवाहक ढकलगाडी/खेचगाडी Stretcher
१८२३ रुग्णालय, शुश्रुषालय, इस्पितळ Hospital
१८२४ रुचकर, स्वादिष्ट, जुळणारा, पटणारा, मनासारखा Palatable
१८२५ रुधिराभिसरणासंबंधी, ह्रद् संवाहिनी, रक्ताभिसरणविषयक Cardio-vascular
१८२६ रुपांतरण गुणकांश Transformation factor
१८२७ रूपक Metaphor
१८२८ रूपरेषा Outline
१८२९ रूपरेषा Profile
१८३० रेखाचित्र Sketch
१८३१ रेणुजैविकी Molecular-biology
१८३२ रेषांकन Tracking
१८३३ रेषीय Linear
१८३४ रोग Disease
१८३५ रोगप्रतिकार प्रणाली Immune System
१८३६ रोगप्रतिकारसामर्थ्यशास्त्र Immunology
१८३७ रोध, रोधी, विद्युत अवरोध Resistance
१८३८ रोधक शक्ती, रोधशक्ती Stopping power
१८३९ रोधक, अवरोधक, विलगक, वेगळा ठेवणारा Insulator
१८४० रोधित, विद्युत अवरोधीत Insulated
१८४१ रोहित्र Transformer
१८४२ लंब, सामान्य Normal
१८४३ लंबवर्तुळाकार, अंडाकृती Elliptical
१८४४ लक्षणधारी (हृदयरोग) Symptomatic
१८४५ लक्षणीय नसलेला, कमी महत्त्वाचा Of no significance
१८४६ लक्षणीय, लक्षवेधक Striking
१८४७ लक्षवेधक Attention grabbing
१८४८ लक्षवेधक, दखलपात्र Noticeable
१८४९ लक्ष्य Target
१८५० लक्ष्य, लक्षित क्षेत्र Thrust area
१८५१ लगबगीने, घाईने, वेगाने, जलद Rapid
१८५२ लघु Mini
१८५३ लघु, सहस्रांश, संक्षिप्त Milli
१८५४ लघुत्तम मोजणी Least count
१८५५ लघु-रसपिंड, रंध्र Follicle
१८५६ लघुसेकंद Millisecond
१८५७ लढा, झगडा, आटापिटा, स्पर्धा Struggle
१८५८ लढा-अथवा-पळा Fight-Or-Flight
१८५९ लढाई, वादंग Duel
१८६० लपवा Hide
१८६१ लय, ताल, तालमेळ Harmony
१८६२ लवचिक Flexible
१८६३ लवचिक प्रथिने Elastin
१८६४ लवचिकता Resilience
१८६५ लवचीक होणे, चपळ होणे Limber
१८६६ लसीकरण Vaccination
१८६७ लहर, तरंग Wave
१८६८ लहरी Moody
१८६९ लहान कुर्‍हाड, परशू Hatchet
१८७० लहान परिमाण, डाग Speck
१८७१ लागू करणे Apply
१८७२ लाजणे, मागे फिरणे, परतणे Cringe
१८७३ लाटाजन्य Tidal
१८७४ लाल रक्तपेशी Erythrocytes
१८७५ लिपिड रूपरेषा Lipid profile
१८७६ लिपी (छोटी, मोठी), पेटी Case
१८७७ लुटारू Marauders
१८७८ लेखक Author
१८७९ लेखापरिक्षण, हिशेबतपासणी Audit
१८८० लोंढेच्या लोंढे Swarms
१८८१ लोकोत्तर, विलक्षण, अद्भूत, अकल्पित, असामान्य Phenomenal
१८८२ लोटण Rolling
१८८३ लोभस, चित्ताकर्षक Fascinating
१८८४ लोहचुंबकीय Ferro-magnetic
१८८५ वंशाभिमानी, जातीयवादी Racist
१८८६ वक्ररेषा Curve
१८८७ वक्ररेषारूप Curvi-linear
१८८८ वगळा Delete
१८८९ वजन Weight
१८९० वजन उचलणे Heft
१८९१ वजनवर्धक Ponderator
१८९२ वतावरणात बदल होत असतांना शरीरस्थिती नित्यवत टिकवण्याची स्वयंशक्ती Homeostatic
१८९३ वरच उमटवलेला Superimposed
१८९४ वरवरचा Flaky
१८९५ वरील Above
१८९६ वर्गीकृत Classified
१८९७ वर्चस्व Domination
१८९८ वर्जित क्षेत्र Depletion region
१८९९ वर्जित, निषिद्ध, परवानगी नसलेला Forbidden
१९०० वर्जितस्तर Depletion layer
१९०१ वर्णनात्मक Descriptive
१९०२ वर्णपट मापक Spectrometer
१९०३ वर्णपट, रंगकक्षा, वैविध्य Spectrum
१९०४ वर्णपटदर्शक Spectroscope
१९०५ वर्णरेषा Spectral lines
१९०६ वर्तन Behavior
१९०७ वर्तुळाकार चाल Circular motion
१९०८ वर्धित बाह्य प्रतिस्पंदन EECP-Enhanced External Counter Pulsation
१९०९ वर्षा शरद शिशिर Rainy - - Autumn/Fall
१९१० वर्षाव Avalanche
१९११ वलय Mystique
१९१२ वलयाकार दंडगोल Solenoid
१९१३ वळणारी (मागे) Circumflex (CX)
१९१४ वळे, वेटोळे, वलय, वलयाकृती Coil
१९१५ वसंत हेमंत ग्रीष्म Spring Winter Summer
१९१६ वस्तुत:, वास्तविक, खरे तर Really
१९१७ वस्तुनिष्ठ Objective
१९१८ वस्तुमान Mass
१९१९ वस्तुमान पट्टी वर्णपट Mass spectrum
१९२० वस्तुमानकेंद्र Center-of-mass
१९२१ वस्तुमानांक Mass Number
१९२२ वस्तुमानातील तूट Mass Defect
१९२३ वस्तुस्थितीचे आकलन, भ्रमनिरास, वास्तवाचे भान, अनुभूती, वटणे Realization
१९२४ वस्तू Material
१९२५ वहन Conduction
१९२६ वांग्याचे झाड Egg plant
१९२७ वांछीत, इष्ट, स्पृहणीय Desirable
१९२८ वांशिक निंदाव्यंजक संबोधने Ethnic slur
१९२९ वांशिक माहितीतील बदलकर्ता Mutagen
१९३० वाईट Bad
१९३१ वाचनखूण Bookmark
१९३२ वाजवी खर्च Reasonable cost
१९३३ वाजवी चांगले Reasonably good
१९३४ वाटचाल, अभ्यासक्रम, दरमा, वाढप Course
१९३५ वाढते Progressive
१९३६ वाढविणे Enhance
१९३७ वाणिज्यिक Commercial
१९३८ वाद, चर्चा, परिसंवाद Debate
१९३९ वापर एकस्व Utility patent
१९४० वापरा-अथवा-गमवा Use-Or-Loose
१९४१ वायु-गच्च Gas-tight
१९४२ वायुरहित Gasless
१९४३ वायुरूपप्रवण, संप्लवनशील, संप्लाव्य Volatile
१९४४ वायुवाहित Airborne
१९४५ वायुवीजन, विचारांची देवाण घेवाण Ventilation
१९४६ वायुशीतित Air-Cooled
१९४७ वायूविरहीत Anaerobic
१९४८ वायूवीजक Aerobic
१९४९ वायूस्वरूपोत्तर Ultra gaseous
१९५० वारंवार दाखला दिला जाणारा Oft cited
१९५१ वारंवारता, आवृत्ती, आवर्तने, वारंवारिता, कंपनदर, स्पंदनदर Frequency
१९५२ वार Placenta
१९५३ वार्षिक, नामशेष करणे Annual
१९५४ वालुकास्फटिक Quartz crystal
१९५५ वाळीत टाकणे, जातीबाहेर घालवणे, पद्धतशीर छळ करणे Persecution
१९५६ वावटळ Whirlwind
१९५७ वास, लज्जत, स्वाद, चुणूक, लकेर, छटा Smacks
१९५८ वाहिनी Channel (channel in PNG file)
१९५९ विकर, पाचक द्रव्य, मंड Enzyme
१९६० विकर्षण बल Repulsive Force
१९६१ विकलन Differentiation
१९६२ विकासक Developer
१९६३ विकृतवृद्धी, अतिवृद्धी Hypertrophy
१९६४ विखुरणे Scattering
१९६५ विखुरणे, विसर्जित होणे, पसरणे Dispersion
१९६६ विख्यात, प्रसिद्ध Eminent
१९६७ विगती Back-lash
१९६८ विघटन Deterioration
१९६९ विघटन Disintegration
१९७० विघटनात उत्प्रेरक ठरणारा विकर वर्ग- ATP, विघटनात ADP-Adenosine Di Phosphate आणि फॉस्फेट मूलक निर्माण होतात ATPase
१९७१ विघ्नसंतोषी Sinister
१९७२ विचलन Deviation
१९७३ विचार करणे, विचारी Thinking
१९७४ विचारसरणी, तत्त्वज्ञान Philosophies
१९७५ विचाराधीन एकस्व Patent pending
१९७६ विचारी, अभ्यासू, गंभीर Serious
१९७७ विजक शलाकेद्वारे केलेले संगणकीकृत, पूर्वनिवारक आणि अनातिक्रमक, ६४ चकत्यांचे, दृष्यांकनात्मक हृदयधमनीआलेखन EBCT Scans
१९७८ विजक-निम-चुंबकीय-अनुनाद EPR-electron-paramagnetic-resonance
१९७९ विजक-फिरत-अनुनाद ESR-electron-spin-resonance
१९८० विजकविद्या Electronics
१९८१ विजकशलाका EB-Electron beam
१९८२ विजनवास, एकांत Seclusion
१९८३ विज्ञान कथांचा नायक Buck Rogers
१९८४ वितरण Distribution
१९८५ वितळण बिंदू Melting Point
१९८६ विदलन Fission
१९८७ विदलनकारी पदार्थ Fissile Material
१९८८ विदलनक्षम, उर्वरक Fissionable
१९८९ विदा, सूचना(कण), माहिती(कण) Data
१९९० विदारक Busters
१९९१ विद्युत Electric
१९९२ विद्युत अवरोधन/ विद्युत अवरोधक Insulation
१९९३ विद्युत दुर्वाहक फॉस्फोलिपिड स्तर, जो मज्जापेशींना वेढून असतो Myelin
१९९४ विद्युत परिपथ Electrical circuit
१९९५ विद्युत मंडल Circuit
१९९६ विद्युतदंड Electrode
१९९७ विद्युतदाब मापी, विभव मापक Voltmeter
१९९८ विद्युत-द्रव-विश्लेषण, विद्युतरासायनिक विघटन Electrolysis
१९९९ विद्युतद्रावणीय Electrolytic
२००० विद्युतधारा Electric current
२००१ विद्युतपात/पतन, मेघगर्जना, विजेचा कडकडाट Thunder
२००२ विद्युतप्रवाह मापी Ammeter
२००३ विद्युतमापक Electrometer
२००४ विद्युतविषयक Electrical
२००५ विद्युद्रावण Electrolyte
२००६ विद्वत्सभा Academy
२००७ विधायक, रचनात्मक Constructive
२००८ विनाश Destruction
२००९ विपुल, समृद्ध Abundant
२०१० विपुल, समृद्ध Abundant
२०११ विपुलता, तुलनात्मक वैपुल्य, तुलनात्मक प्रचुरता Relative abundance
२०१२ विप्रभार, विसर्जन, उत्सर्जन, विलयन, निचरा, निःसारण, विद्युत भार निःसारण, विद्युत विसर्जन Discharge
२०१३ विभक्त करणे Despair
२०१४ विभव अडथळा Potential barrier
२०१५ विभव, विभवांतर Voltage
२०१६ विभव, स्थितिज Potential
२०१७ विभव-गुणक Voltage multiplier
२०१८ विभवांतर Potential difference
२०१९ विभाजन-ऊर्जा Splitting energy
२०२० विभाजनाच्या निश्चित रीतीने पेशी वृद्धी होण्याची प्रक्रिया, समविभाजन Mitosis
२०२१ विभेदन, निश्चय, निर्णय Resolve
२०२२ विभेदनशक्ती Resolving power
२०२३ विभेदनशक्ती, भेदकता Penetration power
२०२४ विमनस्क, हताश Despondent
२०२५ वियोजन बिंदू Braking point
२०२६ वियोजन बिंदू Breaking-point
२०२७ विरक्त Withdrawn
२०२८ विरक्त कण Neutral particle
२०२९ विरक्तक Neutron
२०३० विरक्तक गळती Neutron Leakage
२०३१ विरक्तक घनत्त्व Neutron Density
२०३२ विरक्तक विष Neutron Poison
२०३३ विरल Dilute
२०३४ विरल मूलद्रव्ये Trace elements
२०३५ विरल-मृदा मूलद्रव्ये Lanthanides
२०३६ विरामानुकूलन, शमन Cool Down
२०३७ विरुद्ध, प्रतिलोम Inverse
२०३८ विरुद्ध-दर्जा विभव Reverse bias
२०३९ विरूपण, अपभ्रंशण Deformation
२०४० विरेचन Catharsis
२०४१ विलंबित विरक्तक Delayed Neutron
२०४२ विलयन, विध्वंस, उच्छेद, सत्यानाश Annihilation
२०४३ विवरण, वर्णन, तपशील Description
२०४४ विवर्तन Diffraction
२०४५ विवर्तन गाळणी Diffraction grating
२०४६ विवाद्य Disputed
२०४७ विविध Various
२०४८ विविध-विषय-संलग्न Interdisciplinary
२०४९ विशद करणे, स्पष्ट करणे Elucidate
२०५० विशिष्ट विषयावरील लघुनिबंध Monograph
२०५१ विशेषाधिकार, मोकळीक, मुभा, सवलत Privilege
२०५२ विश्रांत Diastole
२०५३ विश्रांत Resting
२०५४ विश्लेषण, पृथक्करण Analysis
२०५५ विश्लेषणांचे विश्लेषण Meta-analysis
२०५६ विश्व, ब्रह्मांड Universe
२०५७ विश्वविस्फोट, महास्फोट Big bang
२०५८ विषद करणे Illustrate
२०५९ विषद्रव्ये, विषे Toxins
२०६० विषय Subject
२०६१ विषयभाग, प्रकरण Topic
२०६२ विषाणू Virus
२०६३ विसरण, संचरण Diffusion
२०६४ विसरण-जोड Diffusion junction
२०६५ विसविशीत, साशंक, निरुत्साही, अविश्वासभरित, शंकेखोर Skeptical
२०६६ विस्तृत पल्ल्यातील Wide ranging
२०६७ विस्तृत प्रमाणात Extensively
२०६८ विस्तृत बिनतारी जाळे, बृहत् बिनतारी जाळे Wireless WAN
२०६९ विस्थापन Displacement
२०७० विस्थापित-जोड, सारित जोड Drifted junction
२०७१ विस्फारक, (हृदयधमनी रुंदावणारा) कणखर आधार Stent
२०७२ विस्मयकारक Amazing
२०७३ विस्मयकारक, आश्चर्यपूर्ण Wonderful
२०७४ वीज-कण, विजक, ऋण-कण, विद्युत-कण Electron
२०७५ वृक्कीय धमनी Renal artery
२०७६ वृद्ध होणे Senescence
२०७७ वेग Velocity
२०७८ वेगळे करणे, उणे-दुणे करणे, पक्षपात करणे Discriminate
२०७९ वेगाबाबतचे केंद्रिकरण Velocity focusing
२०८० वेड, छंद Passion
२०८१ वेड, छंद, ध्यास, उन्माद, चित्तविभ्रम Delirium
२०८२ वेताळ Sprite
२०८३ वैद्य, वैद्यकीय चिकित्सक, विद्यापीठातील सर्वोच्च पदवी धारण करणारा Doctor
२०८४ वैद्यक Physick
२०८५ वैद्यकीचे ढोंग, वैदूगिरी, फसवेगिरी Quackery
२०८६ वैद्यकीय Clinical
२०८७ वैद्यकीय व्यावसायिक Practitioner
२०८८ वैद्यकीय सल्लागार Medical advisor
२०८९ वैद्यशाळा Medical School
२०९० वैध Valid
२०९१ वैध राखणे Validate
२०९२ वैधतेचा पूर्वग्रह Presumption of validity
२०९३ व्यक्तिनिष्ठ Subjective
२०९४ व्यतिकरण, उच्छेद, खटकणे, नडणे Interfere
२०९५ व्यर्थ ठरणे, फोल ठरणे Annulled
२०९६ व्यवच्छेदक, रोकठोक, यथातथ्य, नेमका Succinct
२०९७ व्यवसाय, धंदा Business
२०९८ व्यवस्थापक Administrator
२०९९ व्यवहार्य प्रयोजन करणे Reduction to practice
२१०० व्यस्त, व्यग्र Busy
२१०१ व्याधी, विकृती, रोग Ailment
२१०२ व्यापक, विशाल, लांबरुंद, विस्तृत, वर्धित, वाढता Extensive
२१०३ व्यापकधर्मी, सर्वत्र पसरलेला Pervasive
२१०४ व्यायामशाळा Gymnasium
२१०५ व्यावसायिक आस्थापना Corporations
२१०६ व्यावहारिक, प्रात्यक्षिक Practical
२१०७ व्युत्पन्न, मौलिक Ingenious
२१०८ शक्ती घनत्व Power Density
२१०९ शक्तीयंत्र Engine
२११० शक्तीस्थल, वीजनिर्मितीकेंद्र, वीजकेंद्र Power station
२१११ शक्यीकरण, सक्षमीकरण Enablement
२११२ शतांश Centi
२११३ शरमेने लपत छपत जाणे Slink off
२११४ शरीर, गाभा, मुख्य भाग Body
२११५ शरीररंध्रांचे बाह्यसंपर्की अस्तर Mucus membrane
२११६ शरीरस्थिती, अवस्था, आसन Postures
२११७ शरीरांतर्गत भागांचे (चकतीबद्ध) दृष्यांकन Tomography
२११८ शव संरक्षण करणे Embalming
२११९ शवविच्छेदन Autopsy
२१२० शस्त्रक्रिया कक्ष Operation Theater
२१२१ शस्त्रक्रिया, कार्यवाही, परिचालन Operation
२१२२ शांत, सौम्य Placid
२१२३ शांतता Lull
२१२४ शांततावादी Pacifist
२१२५ शांतपणा Serenity
२१२६ शाखा Branch
२१२७ शामक हौद Dousing Tank
२१२८ शारीरिक Physiological
२१२९ शारीरिक-जैव चयापचय प्रक्रिया, रोगनिदानशास्त्र, रोगनिदान Pathology
२१३० शाश्वत सत्ये, सूत्रे Aphorism
२१३१ शिंपलीभवन Necrosis
२१३२ शिक्षा केल्या जाणे Chastised
२१३३ शिजवणे Poach
२१३४ शिथिल, सैल, मोकळे, ताणरहित, हलके, सैलावणे Relax
२१३५ शिधावाटप, साठेबाजी Rationing
२१३६ शिफारस करणे Recommend
२१३७ शिबिर, विहार Retreat
२१३८ शिरकाव Penetration
२१३९ शिरेत रक्तगुठळी झाल्याने होणारी जळजळ Thromboplebitis
२१४० शिशू Toddler
२१४१ शिष्ट Brag
२१४२ शिष्य, सहकारी, अनुयायी Protégé
२१४३ शीतक, शीतलक Coolant
२१४४ शीतलन Cooling
२१४५ शीरेतून द्यावयाचा Intravenous
२१४६ शीर्षस्थ संदेश Overhead Paging
२१४७ शुक्राशय पिंड, शुक्राशय ग्रंथी Prostate gland
२१४८ शुभवर्तमानलेखक Evangelist
२१४९ शुष्कक Drier
२१५० शून्यभार Dead load
२१५१ शेगडी Stove
२१५२ शेतकरी Farmer
२१५३ शेपटीवाली माकडे. उदा. लंगूर, बबून Monkey
२१५४ शेवट End
२१५५ शेवटचे टोक, मार्गाखेर, मार्गसीमा, रस्ता बंद, पुढे रस्ता नाही, पुरेवाट Dead end
२१५६ शैली, लकब Style
२१५७ शोध, संशोधन Discovery
२१५८ शोधक Probe
२१५९ शोधणे Detect
२१६० शोधणे, हुडकणे, गवेषण, आढावा घेणे Explore
२१६१ शोधा Find
२१६२ शोधा व बदलवा Find and Replace
२१६३ शोधून काढणे Derive
२१६४ शोषक्षेपक Suction pump
२१६५ श्रांत, थकलेला Tired
२१६६ श्राव्यातीत Ultrasound
२१६७ श्रीमंत, समृद्ध Rich
२१६८ श्रेयनिर्देश credits
२१६९ श्वसननलिका Larynx
२१७० श्वसनप्रणालीदाह Bronchitis
२१७१ श्वसनहीनता Breathlessness
२१७२ श्वसनातील अडचणी Breathing difficulties
२१७३ श्वसनावरोध, श्वसनसंसर्गसुलभता Emphysema
२१७४ संकट Crisis
२१७५ संकल्पना Concept
२१७६ संकल्पनेस जन्म देणे, शोध Invention
२१७७ संकेत Code
२१७८ संकेत-हस्तांतरक relay
२१७९ संकेतिकरण Encoding
२१८० संकोच, अडचण Inhibition
२१८१ संकोचणे, एकाच ठिकाणी येऊन मिळणे Convergence
२१८२ संक्षिप्त चकती Compact Disc
२१८३ संक्षेप, सार, सारांश Epitome
२१८४ संगणक Computer
२१८५ संगणक सहायित अभिकल्पन CAD-Computer Aided Design
२१८६ संगणक सहायित निर्मिती CAM-Computer Aided Manufacture
२१८७ संगणकाचा उंदीर Mouse
२१८८ संगणकाचा पडदा Monitor
२१८९ संगणकीकृत Computerized
२१९० संग्रहण, अधिग्रहण, हाती घेणे, मिळवणे Acquisition
२१९१ संघटन, संयोजन Composition
२१९२ संघनित Condensate
२१९३ संघनित्र Condenser
२१९४ संघात, आघात Impact
२१९५ संचायक Accumulator
२१९६ संतापाची लाट, वेड, वादळ, अनर्थ Rage
२१९७ संतापाने, रागाने, प्रक्षुब्धपणे Indignantly
२१९८ संतुलित अवस्था, समतोल Equilibrium
२१९९ संदर्भ चौकट Frame-of-reference
२२०० संदर्भ स्तर, पातळी Datum
२२०१ संदर्भ, विषय, बाब Context
२२०२ संधान Liaison
२२०३ संधारक Chelate
२२०४ संधीविकार, पाय मुरगळणे, ठेच लागणे Gout
२२०५ संपर्करत, जालसंजीवित, तत्काळ On-line
२२०६ संपातन होणे Coincide
२२०७ संपाती, एकाच वेळी Co-incident
२२०८ संपादन Editing
२२०९ संपीडक Compressor
२२१० संपीडन Compression
२२११ संपीड्य, संकोचक्षम Compressible
२२१२ संपीड्यता, संकोचक्षमता Compressibility
२२१३ संपृक्त Saturated
२२१४ संप्रेरक Hormone
२२१५ संप्लवन Sublimation
२२१६ संबंध Relation
२२१७ संबंधन Co-relation
२२१८ संभाव्यता Probability
२२१९ संभाव्यता माप Measure of Probability
२२२० संमती देणे, ओरडून प्रशंसा करणे Acclaim
२२२१ संमतीपत्र, दस्तैवज Endorsement
२२२२ संयंत्र Plant
२२२३ संयम Restraint
२२२४ संयुक्त अणुगर्भ Compound Nucleus
२२२५ संयुक्तधातू, मिश्रधातू, मिश्रिते Alloy
२२२६ संयोग, संदलन, संमिलन Fusion
२२२७ संरचनात्मक Structural
२२२८ संलग्न, सोबतचा, साहाय्यकारी Auxiliary
२२२९ संलग्न, सोबतचे Enclosure
२२३० संलग्नतेची भावना Feeling of connection
२२३१ संलग्नतेने, जोडीने काम करणे Collaborate
२२३२ संवर्णन, विशिष्टता Specification
२२३३ संवाद Dialog
२२३४ संवाद साधणे, दळणवळण, संपर्कसाधन Communication
२२३५ संवेग Momentum
२२३६ संवेग अक्षय्यता Conservation of momentum
२२३७ संवेदणे, जाणवणे Sensing
२२३८ संवेदनक्षम Sensitive
२२३९ संवेदना Perception
२२४० संवेदना, भावना Feelings
२२४१ संशयास्पद Questionable
२२४२ संशोधकाची नोंदवही Inventor’s notebook
२२४३ संसर्ग Infection
२२४४ संसर्ग, प्रादुर्भाव, उपसर्ग, वाव, संपर्क, उजेडात आणणे, उघडा करणे Exposure
२२४५ संहत Concentrated
२२४६ संहती, दार्ढ्य, घनता, एकाग्रता Concentration
२२४७ सकृतदर्शनी, दिसतो तसा, बाह्यात्कारी Ostensibly
२२४८ सखोल सुरक्षा Defense in depth
२२४९ सच्छिद्र Perforated
२२५० सच्छिद्र Porous
२२५१ सजीवसृष्टीचे वैश्विक ऊर्जाचलन, पेशीऊर्जाप्रक्रियांत महत्त्वाचे असणारे परंतु गर्भकाम्लात (न्युक्लिकाम्लात) नसणारे सहविकर ATP-Adenosine Tri Phosphate
२२५२ सज्जा Gallery
२२५३ सडण्याची प्रक्रिया Putrefaction
२२५४ सत्त्व Starch
२२५५ सत्वर विरक्तक Prompt neutron
२२५६ सत्वरलभ्य अन्नपदार्थ Fast food
२२५७ सद्-सद्-विवेकबुद्धीला न पटणारा Un-conscionable
२२५८ सद्-सद्-विवेकाने चालणारा, सरळ साधा, पापभिरू Scrupulously
२२५९ सनद, राजपद Charter
२२६० सनातनी Conservative
२२६१ सनातनी Orthodox
२२६२ सन्माननीय सदस्य, सोबती Fellow
२२६३ सन्मुख होणे, सामोरे जाणे, सामना करणे Expose
२२६४ सप्रमाण सिद्ध करणे Demonstrate
२२६५ सभोवताल Around
२२६६ सभ्यपणे, सुसंस्कृतपणे Politely
२२६७ सम-अवयविक, समपरिमाणयुक्त Isomeric
२२६८ समकक्ष लोकांकडून परीक्षित Peer reviewed
२२६९ समकालिक, समकालीन Isochronous
२२७० समजदार Lucid
२२७१ समजूत पटविणे Convince
२२७२ समजूतदार, तर्कनिष्ठ, शक्यकोटीतील, वाजवी Reasonable
२२७३ समन्वयक Co-coordinator
२२७४ समन्वयहीनता In-consistencies
२२७५ समभार (मूलद्रव्ये) Isobars
२२७६ सममित, एकसारखा Symmetrical
२२७७ सममूल्य, समकक्ष, तुल्यांक, तुल्य Equivalent
२२७८ समर्थक, अनुकूल, पाठींबादर्शक Favorable
२२७९ समर्थन करणे, पसंती दर्शविणे, शिक्कामोर्तब करणे Endorse
२२८० समर्थन करणे, प्रशंसा करणे, वकील, समर्थक Advocate
२२८१ सम-विभव Equi-potential
२२८२ समसंख्य-विरक्तक (मूलद्रव्ये) Isotones
२२८३ समस्थानिकीय माग-वेधक Isotopic tracer
२२८४ समस्थानिके Isotopes
२२८५ समस्या, प्रश्न Problem
२२८६ समस्वरूपी, एकसमान Uniform
२२८७ समांतर Parallel
२२८८ समाकलन Integration
२२८९ समाजकंटक, दुष्ट, क्रूर Bullies
२२९० समाधान Contentment
२२९१ समाविष्ट Include
२२९२ समाविष्ट, अंतर्भूत, अंतर्निहित, अनुस्यूत Embedded
२२९३ समाशोधन / निपटारा शोध Clearances search
२२९४ समास Indent
२२९५ समीकरण Equation
२२९६ समुचित, योग्य, यथातथ्य Optimum
२२९७ समृद्धी Enrichment
२२९८ समोरील उंची, समोरील दृश्य, दर्शनी बाजू Elevation
२२९९ सयुक्तिकपणे निश्चित Reasonably certain
२३०० सरकपट्ट्या, चाकांवरली पादत्राणे Skates
२३०१ सरकारी वकील Attorney
२३०२ सरडे, पाली वा तत्सम सरपटणारे प्राणी Gecko lizards
२३०३ सरप्राणिल अविचलक, एक विकर जे सर्वोत्तम प्राणिलाचे उद्जन परॉक्साईड आणि प्राणवायूत रूपांतर करण्यास उत्प्रेरक ठरते SOD-Super-oxide-dismutase
२३०४ सरळरेषी Rectilinear
२३०५ सर्पिल, चक्राकार Spiral
२३०६ सर्वंकष Exhaustive
२३०७ सर्व All
२३०८ सर्वकालीन महान All time great
२३०९ सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, सर्ववेत्ता Omniscient
२३१० सर्वदूर, सर्वत्र Widely
२३११ सर्वमान्यता, सर्वमतसिध्दता, दर्जामानांकन Standardization
२३१२ सर्वव्यापी, सर्वसमावेशक Comprehensive
२३१३ सर्वशक्तिमान Omnipotent
२३१४ सर्वशक्तिमान Superman
२३१५ सर्वसंमत, सर्वग्राह्य, दर्जामानांकित Standard (a)
२३१६ सर्वसत्ताधीशत्व Totalitarianism
२३१७ सर्वसमावेशक All-encompassing
२३१८ सर्वसमावेशक Promiscuously
२३१९ सर्वसमावेशक, एकवटून, साकल्यवादी, शुद्ध, पवित्र Holistic
२३२० सर्वसाक्षी Omnipresent
२३२१ सर्वांना स्वार्थी समजणारा Cynic
२३२२ सर्वात स्वस्थ असेल त्याचे टिकून राहणे Survival of the fittest
२३२३ सर्वाधिक वापरले जाणारे वनस्पतीनाशक/तणनाशक Paraqual
२३२४ सर्वोत्कृष्ट Exquisite
२३२५ सर्वोत्तम प्राणिल, सर-प्राणिल, एकेरी संयुजा असलेल्या ऋण मूलकाचा समावेश असलेले धात्विक प्राणिल Super-oxide
२३२६ सलगमची पालेभाजी Turnip
२३२७ सल्लागार Consultant
२३२८ सल्लादायी वैद्य Consulting physician
२३२९ सविस्तर, क्लिष्ट, गुंतागुंतीची, अवघड, कठीण Intricate
२३३० ससा Bunny
२३३१ सहकार्य करणे Co-operate
२३३२ सहगुणक, गुणांक, गुणकांश Coefficient
२३३३ सहघटक, सहगुणक Factors
२३३४ सहजप्रेरणा, उपजतसंवेदना, स्वभाव, स्वभावविशेष, स्वभावधर्म, स्वभावविकार Instinct
२३३५ सहप्रेरणा Mutual induction
२३३६ सहभाग, हिस्सा, वाटा, अंश, अंग, भाग Share
२३३७ सहभागी Participant
२३३८ सहमतीचा Conjectural
२३३९ सह-संगती Co-ordination
२३४० सहानुभूती Sympathy
२३४१ सांख्य किंवा समता Parity
२३४२ सांत, मर्यादित, सीमित Finite
२३४३ सांत्वन करणे Mollify
२३४४ सांधाजुळणी Soldering
२३४५ सांधेदुखी Arthritis
२३४६ साकारणे, साकार करणे Manifest
२३४७ साक्ष Witness
२३४८ साचवणे, साठवणे, साखळवणे, जमा करणे Deposit
२३४९ सातत्य, निरंतरता, दृढता, कटाक्ष Diligence
२३५० सातत्य, सारखेपणा Consistence
२३५१ सातत्याने, अविचलपणे, न चुकता, अपरिहार्यपणे Invariably
२३५२ साथीदार Associate
२३५३ सादर केला, प्रस्तुत केला Introduced
२३५४ साधित Derived
२३५५ साधू Monk
२३५६ सापेक्ष पृथकता, लघुत्तम मोजणी/पल्ला, विभेदनक्षमता Resolution
२३५७ सापेक्षता Relativity
२३५८ सापेक्षतेचा सिद्धांत Theory of Relativity
२३५९ सामाजिक अवस्था State of society
२३६० सामाजिक जाळे Social network
२३६१ सामान, जिन्नस, साधने, उपकरणे Apparatus
२३६२ सामान्य General
२३६३ सामुदायिक संस्था Corporate
२३६४ सामोरे जाणे, पुढाकार घेणे Approach
२३६५ साम्राज्यवादी Imperialist
२३६६ सार Essence
२३६७ सारख्या योग्यतेचा Peer
२३६८ सारख्याच रासायनिक सूत्राचे, सारखेच रासायनिक बंध असणारे पण निरनिराळी मांडणी असलेले रेणू Isomer
२३६९ सारणी (तबकडीची सारणी) Array (Disk Array)
२३७० सारणी, तक्ता, समूह, संच, व्यूह, रचना, थाट Array
२३७१ सारुप्यता Conformity
२३७२ सार्वत्रिका Forum
२३७३ सावध Cautious
२३७४ सावध, शांत चित्त Sober
२३७५ साशंक Skeptical
२३७६ साहस करणे, प्रारंभ करणे, गलबतावर चढणे/चढविणे Embark
२३७७ साहित्य, उपकरण Apparatus
२३७८ सिंहावलोकनात्मक, पूर्वलक्षी Retrospective
२३७९ सिद्धांत Theory
२३८० सिद्धांत, तत्व Principle
२३८१ सुगंधी पीतस्फटिक Amber
२३८२ सुगम Simplified
२३८३ सुटका Escape
२३८४ सुटका, क्षमा, माफी, उतार, उपशम Remission
२३८५ सुटसुटित बांधणीचा Compact design
२३८६ सुदृढ करणे Exalt
२३८७ सुनिश्चित Well Defined
२३८८ सुपरिचित, ओळखीचा, नेहमीचा Familiar
२३८९ सुमार Approximation
२३९० सुयोग्य अंतरांवरील Well spaced
२३९१ सुयोग्य, सोयीस्कर, योग्य, उचित, यथोचित Suitable
२३९२ सुरक्षा, सुरक्षितता Safety
२३९३ सुरक्षित, सुनिश्चित, निर्भ्रांत, निर्विघ्न, निर्धास्त Secured
२३९४ सुरु करा Activate
२३९५ सुरूवातीच्या अवस्थेतील Incipient
२३९६ सुलभ करणार्‍या Facilitating
२३९७ सुळकन पळून जाणे Scampered
२३९८ सुसंगत Coherent
२३९९ सुसंगती Alignment
२४०० सुसूत्रता, आज्ञा, हुकूम, सुसंगती Order
२४०१ सुस्पष्ट, कुशाग्र, धारदार Sharp
२४०२ सुस्पष्ट, ठसठशीत, संस्मरणीयOvert
२४०३ सूक्ष्म तरंग Micro-waves
२४०४ सूक्ष्म सेकंद Micro-second
२४०५ सूक्ष्मकण Corpuscle
२४०६ सूक्ष्मकालीन Transient
२४०७ सूक्ष्म-छिद्र Fine-bore
२४०८ सूक्ष्मछिद्रगाळणी Grating
२४०९ सूक्ष्मजीवशास्त्र Microbiology
२४१० सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शक Microscope
२४११ सूक्ष्मविद्युतयंत्रप्रणाली, सूक्ष्मविद्युतयांत्रिक प्रणाली MEMS-Micro Electro Mechanical Systems
२४१२ सूक्ष्मातिसूक्ष्म Sub-microscopic
२४१३ सूचन, पर्यवसान, परिणाम Implication
२४१४ सूचना, संकेत, इशारा Suggestion
२४१५ सूची Directory
२४१६ सूची Index
२४१७ सूज Edema
२४१८ सूज, अवास्तव विस्तार Hypertrophy
२४१९ सूज्ञ, जाणता, ज्ञाता/ज्ञाती, सुजाण/सजाण Perceiving
२४२० सूत्र Formula
२४२१ सूत्रसंचालन Compering
२४२२ सूप्तपणे वाढणारा रोग, विश्वासघातकी, कपटी Insidiously
२४२३ सृजन, कल्पकता Innovation
२४२४ सृजनशील, कल्पक Innovative
२४२५ सेवन, आत घेणे, घेतलेले पदार्थ Intake
२४२६ सैद्धांतिक विचार Theoretical consideration
२४२७ सैन्यात भरती झाला Drafted
२४२८ सैलसर गाठीसारखे बिस्कीट Pretzel
२४२९ सोडून देणे, त्याग करणे, गर्भपात होणे Abort
२४३० सोपे करणे, आराम देणे, शांत करणे Alleviate
२४३१ सोयाबीनसारख्या शेंगा Edammame
२४३२ सोयिस्कर अन्नपदार्थ Convenience food
२४३३ सोयीस्कर Convenient
२४३४ सौर Solar
२४३५ स्कॉटिश सैनिक Jocks
२४३६ स्त्रोत Source
२४३७ स्थानांतरण Transfer
२४३८ स्थानिकीकरण Localization
२४३९ स्थापन करणे, प्रतिष्ठापन Installation
२४४० स्थावर, मालमत्ता, जमीन जुमला Real Estate
२४४१ स्थितचालन-चक्की-चाचणी (स्थिचचा)Tread Mill Test (TMT)
२४४२ स्थितिज उर्जा Potential energy
२४४३ स्थिती Position
२४४४ स्थिती, अवस्था State
२४४५ स्थितीनिवारण Conditioning
२४४६ स्थितीशास्त्र Statics
२४४७ स्थित्यंतर मूलद्रव्य Transition element
२४४८ स्थिर मूल्य, स्थिरांक, अचल Constant
२४४९ स्थिरपद Stable
२४५० स्थैतिक विद्युत Static electricity
२४५१ स्नायूंचे दु:ख Muscular Pain
२४५२ स्नायूमय, चिवट, तारेचा Wiry
२४५३ स्पंददर्शक, आंदोल-दर्शक Oscilloscope
२४५४ स्पंदन, स्पंद Vibration
२४५५ स्पंदनधक्का, सत्वरस्पंद, ऊर्मी, आवेग Impulse
२४५६ स्पंदनशील Vibrant
२४५७ स्पर्धात्मक Competitive
२४५८ स्पर्शिका Tangent
२४५९ स्पष्टता, निस्संदिग्धता, ठराव, निश्चय, संकल्प, निग्रह, करार, पृथक्करण, सापेक्ष पृथकता, वियोजन, विभेदनक्षमता Resolution
२४६० स्पष्टीकरण Explanation
२४६१ स्पष्टीकरण, उलगडा Elucidation
२४६२ स्पष्टीकरण, भाष्य, टीका, मत, विचार, व्याख्या Comment
२४६३ स्फोट, विस्फोट Explosion
२४६४ स्वतः शिक्षण घेतले ते विद्यालय वा विद्यापीठ Alma-matter
२४६५ स्वतःचे मुख्य ठिकाण नोंदक Home location register
२४६६ स्वभावत: Inherent
२४६७ स्वभावधर्म, गुणधर्म Characteristics
२४६८ स्वभावस्तर Characteristic gradation
२४६९ स्वभावात्मक Characteristic
२४७० स्वभाविक स्थिती Default condition
२४७१ स्वयंचलित Automatic
२४७२ स्वयं-प्रतिकार Auto-immune
२४७३ स्वयंमर्यादित वाढीचा, इतरांस हानी न पोहोचवणारा Benign
२४७४ स्वयंशोषनळी Siphon
२४७५ स्वयंसिद्ध Axiomatic
२४७६ स्वरूप Form
२४७७ स्वरूपप्रकाश Characteristic light
२४७८ स्वसंचालनक्षम Self Sustaining
२४७९ स्व-सन्मान Self esteem
२४८० स्वागतकक्ष Reception area
२४८१ स्वागतकक्ष, स्वागत Reception
२४८२ स्वाद Flavor
२४८३ स्वादशास्त्र Taste-science
२४८४ स्वादुपिंड Pancreas
२४८५ स्वाधीन करणे, सोडणे, देऊन टाकणे, त्याग करणे Ceded
२४८६ स्वाभाविकता Obviousness
२४८७ स्वायत्त, हालचालीस मुक्त Free to move
२४८८ स्वारस्य, रस, रुची, व्याज Interest
२४८९ स्वारस्यपूर्ण, रुचिपूर्ण, लक्षवेधी, आकर्षक, सुरस, रुचिर Interesting
२४९० स्वास्थ्य, स्वस्थता Fitness
२४९१ स्वेदकारक, उष्ण उत्तरीय, स्वेदक Sweater
२४९२ हक्क, निर्मितीहक्क, विशेषाधिकार Patent
२४९३ हजार अब्ज, दशखर्व Trillion
२४९४ हटवादी, कडक Stub born
२४९५ हरहुन्नरी Versatile
२४९६ हरितकुटी Green House
२४९७ हलके पाणी Light water
२४९८ हवा Air
२४९९ हवाई विषण्णता, हवाई शीण, विमान थकवा Jetlag
२५०० हसणे, स्मित करणे Grin
२५०१ हस्तकौशल्याचे काम, कारागिरी Handiwork
२५०२ हस्तक्षेप Intervention
२५०३ हस्तांतरण Hand off
२५०४ हाड कुजणे, अस्थिकोथ Necrotic
२५०५ हातचलाखी, आभार, जादू, अंगात आणणे Conjure
२५०६ हाताळणारा Handler
२५०७ हाताळणी Handling
२५०८ हालचाली, व्यायाम Calisthenics
२५०९ हावभाव, प्रतिक्रिया, अंगविक्षेप, हालचाल Gesture
२५१० हिंसक, प्रक्षोभक Violent
२५११ हिडीस, ओंगळ, बिभत्स, वाईट, खट्याळ, त्रासदायक Nasty
२५१२ हिरमोड करणे, निराश करणे, निष्फळ करणे Frustrate
२५१३ हिशेबतक्ता Spreadsheet
२५१४ हुकूमनामा Decree
२५१५ हृदय धमनी उल्लंघन शस्त्रक्रिया Coronary Artery Bypass Operation
२५१६ हृदय निष्क्रीय होणे Heart Fail
२५१७ हृदय बंद पडणे Cardiac Arrest
२५१८ हृदय विद्युतालेख Electro-Cardio-Gram (ECG, EKG)
२५१९ हृदय विस्तारणे Cardio-megaly
२५२० हृदय विस्तारणे Megato-cardia
२५२१ हृदयधमनी आलेखन Angiography
२५२२ हृदयधमनी रुंदीकरण शस्त्रक्रिया Angioplasty
२५२३ हृदयधमनी, परिहृदधमनी Coronary Artery
२५२४ हृदय-पुनर्वसन-कार्यक्रम (हृदय पुकार) Cardiac Rehabilitation Program (CRP)
२५२५ हृदयभिंत Myocardium
२५२६ हृदयविकार, हृदयरोग Heart Disease
२५२७ हृदयविकार, हृदयविकृती Heart Deformity
२५२८ हृदयशूळ, हृदयदु:ख Angina pain
२५२९ हृदयस्नायूच्या अनेक संरचनात्मक वा कार्यात्मक विकारांपैकी एक, विशेषतः हृदयास झालेली विस्तार व अवरोधात्मक हानी Cardio-myopathy
२५३० हृदयस्नायूस कॅल्शियम उपलब्ध करून देऊन स्पंदनदर घटवणारी औषधी वनस्पती Foxglove (Digitalis)
२५३१ हृदय-स्पंदन-दर Heart Beat Rate
२५३२ हृदयाघात, हृदयविकाराचा झटकाHeart Attack
२५३३ हृदयासंबंधित Cardiac
२५३४ हृद्-नाल-शलाका-प्रवेशन Cardiac Catheterization
२५३५ हेतुपुरस्सर खोडसाळपणा Willful infringement
२५३६ हेलकावणे, डोलणे Swing
.

1 टिप्पणी:

संगणक... म्हणाले...

Laptop साठी अंक-संगणक हा शब्द तितकासा योग्य नाही कारण त्यात अंक ह्या शब्दाचे इतर अर्थ जुळत नाहीत... पण जंघ-संगणक असा पर्यायी शब्द वापरल्यास कोणताही संदेह शिल्लक उरत नाही...

टिप्पणी पोस्ट करा

प्रतिसाद द्यायचाय? अवश्य द्या.